Etablering, flytta ditt företag hit

Här finns information för dig som planerar att etablera företag i vår kommun. Här får du kontakt med näringslivsavdelningen för genomgång av din verksamhetsinriktning.

Sedan urminnes tider har Jönköping varit en viktig mötes- och handelsplats. Denna betydelse ökade när staden fick stadsrättigheter år 1284. I dag är Jönköping är bland de tio största kommunerna i landet och växer hela tiden. Varje år ökar antalet invånare med 1 500 personer.

Jönköping är residensstad och administrativt centrum i regionen. Här finns ett dynamiskt och varierat näringsliv där vi är ledande inom logistik och transport, tillverkning, handel och IT.

I ett Skandinavien som expanderar är Jönköping ett viktigt nav när det gäller transport, logistik och näringsliv. Det finns en Europaväg som passerar genom staden liksom Riksväg 40 som förbinder östkust med västkust. I kombination med vår flygplats, Jönköping Airport, kommer den planerade sträckningen av Götalands- och Europabanan att öka Jönköpings betydelse ännu mer.

Här finns redan flera nationella och internationella lager med ansvar för Norden som har sett Jönköpings stora fördelar. En stor mängd medelstora företag stärker utbudet, ökar synergieffekter och minskar sårbarheten vid konjunkturförändringar.

Stadens högskola tillsammans med framför allt Science Park står för en innovativ miljö som årligen skapar ett 100-tal nya företag.

Jönköping har den stora stadens utbud med den lilla stadens fördelar. Här finns bra boenden, närhet och social gemenskap. Stadskärnan utvecklas med en växande handel blandad med centralt boende. Köpcentret, i det gamla regementet A6 kaserner, kompletterar utbudet av butiker i centrum.

Kontakta näringslivsavdelningen för en genomgång av verksamhetsinriktning. Lämna önskemål om område, tomtstorlek, byggnadens storlek, disposition och utformning, tidpunkt för byggstart etc.

Kontakta näringslivsavdelningen

Titel

Namn och e-post

Telefon

Näringslivschef

Sven Rydell

036-10 55 08

Näringslivskoordinator

Patrik Holst

036-10 55 56

Näringslivsutvecklare

Sofie Frisk

036-10 55 20

Näringslivsutvecklare/kompetensNäringslivsutvecklare

Tommy Grdic

036-10 53 81


Senast granskad/publicerad: