Lotsteam förenklar för företag

Här kan du läsa om lotsteamet som hjälper dig som företagare att vid samma möte få möjlighet träffa flera ansvariga för olika verksamheter inom kommunen.

Lotsteamet förenklar för dig som företagare genom att du får möjlighet att träffa lotsarna från de förvaltningar som har ansvar för dina aktuella frågor. Syftet är att skapa kontakter, spara tid och ge möjlighet till en helhetssyn.

Teamet är inte beslutande men som företagare kan du redan vid första mötet få mer information om t.ex. hur olika processer ser ut och vilka tillstånd som kan krävas för just din verksamhet.

Boka tid med lotsteamet

Lotsteamet har en bokad mötestid torsdagar ojämn vecka kl 13-15. Intresserade företag kan kontakta någon av lotsarna i lotsteamet eller fylla i formuläret längre ner på sidan.

Sammankallande för teamet är Sofie Frisk näringslivsavdelningen, hon bokar inom två veckor en gemensam mötestid för dig som företagare och lotsarna för aktuella förvaltningar.

Kontakter

e-post förnamn.efternamn@jonkoping.se

Kontakta lotsteam

Förvaltning

Namn och e-post

Telefon

Stadskontoret/näringslivsavdelningen

Sofie Frisk

036-10 55 20

Tekniska kontoret/mark- och exploateringsavdelningen

Linda Helte

036-10 23 81

Stadsbyggnadskontoret

Kristina Hederskog

036-10 20 49

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Peter Prima

036-10 72 12

Räddningstjänsten

Henric Dovrén 

036-10 70 10

Socialförvaltningen/tillståndsenheten

Ida Jerdmyr

036-10 27 10

Kultur- och fritidsförvaltningen

Annica Ryman

036-10 69 15

Utbildningsförvaltningen

Lisa Äjlén

036-10 80 92

Senast granskad/publicerad: