search
Sök
menu
Meny
Sök

Så går miljödiplomeringen till

Här får du information om de olika stegen i en miljöcertifiering.

1. Anmälan och introduktion

Ni betalar en årsavgift och får tillgång till digitalt handledningsmaterial.

Ni betalar en introduktionsavgift och får en genomgång av handledningsmaterial.
Vi ger också tips och idéer om hur ni kan lägga upp arbetet med miljödiplomering.

Miljö- och hälsoskyddskontorets inspektörer kontrollerar att företaget uppfyller de lagstadgade kraven enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Detta är självklart ett grundkrav för att kunna gå vidare.

2. Eget arbete

Tidplan för utvecklingsarbetet lägger ni upp själva.

Vid behov kan ni ta hjälp av en konsult för att komma framåt med vissa delar av miljödiplomeringsarbetet, men de allra flesta diplomerade verksamheter tar sig fram utan konsultstöd.

För att komma rätt in i arbetet med miljödiplomeringen är det viktigt att tänka på att:

  • göra en enkel planering av diplomeringsarbetet.
   • tidigt i processen genomföra den grundläggande miljöutbildningen för att skapa engagemang och ge alla den kunskap de behöver.

   3. Revision

   En revision görs av ert miljöarbete utifrån kravstandarden Svensk Miljöbas. Tidpunkten väljer ni i verksamheten själva. Vid revisionen besöker vi er, går igenom dokumentation och tittar på era praktiska lösningar. Ni får också tips om utvecklingsmöjligheter. Revisionen görs vanligtvis av er kontaktperson på Miljöstrategen i Jönköping AB. Senast år 2 och sedan vart fjärde år ska en revision med annan revisor än Miljöstrategen göras.

   Miljöhandbok innehållande följande information begärs alltid in och granskas inför varje revision:

   • Miljöorganisation
   • Miljöutredning
   • Miljöpolicy
   • Miljömål och handlingsplaner
   • Inköpsrutin
   • Avfallsredovisning
   • Kemikalieförteckning
   • Rutin för intern och extern kommunikation
   • Övriga rutiner som finns för att minimera miljöpåverkan
   • Laglista
   • Miljörisker och nödlägesberedskap
   • Genomförd och planerad miljöutbildning
   • Miljöberättelse
   • Intern revision (för multisite-verksamheter)
   • Ledningens genomgång

   Exempel finns under inloggning för miljödiplomerade företag.

   För att bli godkända ska ni klara samtliga krav i kravstandarden Svensk Miljöbas

   4. Diplomutdelning

   Efter godkänd revision är ni miljödiplomerade av Jönköpings kommun under ett år. Det innebär att verksamheten

    • erhåller ett miljödiplom
     • registreras som miljödiplomerad verksamhet på www.certifiering.nu
      • har möjlighet att använda miljödiplomeringens logotyp i egen marknadsföring.

      Diplomeringen gäller i ett års tid. Därefter har ni möjlighet att förnya den.

      Vill du veta mer?

      Jönköpings kommun har anlitat företaget Miljöstrategen som projektledare för miljödiplomeringen.

      Miljöstrategen.se Länk till annan webbplats.

      Science Park Jönköping City
      Gjuterigatan 9
      553 18 Jönköping

      Telefon 0708-98 66 05, 0708-98 66 06

      KONTAKT

      Kontaktcenter
      036-10 50 00