search
Sök
menu
Meny

Revision för miljödiplomeringen

Extern revision genomförs årligen för att erhålla miljödiplom.

Miljöhandbok innehållande följande information begärs alltid in och granskas inför varje revision:

 • Miljöorganisation
 • Miljöutredning
 • Miljöpolicy
 • Miljömål och handlingsplaner
 • Inköpsrutin
 • Avfallsredovisning
 • Kemikalieförteckning
 • Rutin för intern och extern kommunikation
 • Övriga rutiner som finns för att minimera miljöpåverkan
 • Laglista
 • Miljörisker och nödlägesberedskap
 • Genomförd och planerad miljöutbildning
 • Miljöberättelse
 • Intern revision (för multisite-verksamheter)
 • Ledningens genomgång

Exempel finns under inloggning för miljödiplomerade företag.