search
Sök
menu
Meny

Tidigare miljöfika

Miljöfika i Jönköping har funnits sedan hösten 2000. Är du nyfiken på vad miljöfika hittills har innehållit? Här får du en kort sammanfattning.

2020
Året präglades av Covid och de restriktioner som följde vilket innebar ett år med få aktiviteter.

 

2019

 • Hållbart resande, Olle Gustafsson Jönköpings kommun
 • Konst och offentlighet - hur undersökandet ersätter ryttarskulpturen
  Filip Zezovski, Lund
 • Mångfunktionella miljöer för hälsa, Lek och hållbarhet, Ellen Almers och Tobias Samuelsson
 • Ny vattenreningsteknik som klarar miljökraven, Jakob Sjöberg Swedish Hydro Solutions
 • Rekoringen i Sverige och Jönköping, Hanna Sjöholm och Madeleine Wetterqvist
 • Skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut, Kerstin Nordenstam på Remida
 • Stadsutveckling idag och i framtiden - tillgänglighet, attraktivitet, hållbarhet, ledarskap. Carl-Johan Engström, professor KTH

  2006 - 2018

 • Att bära världen på sina axlar. Magnus Johansson, Urbana studier, Malmö högskola (2009)
 • Att spara energi ger direkt klirr i kassan Jonas Ekström och Lennart Holmberg, Energikontor Norra Småland (2016)
 • Mats Kall, chef på avloppsreningsverket Simsholmen, berättar om deras ansvar, reningsprocessen och certifiering av slam. (2009)
 • Biodling i stan? Sture Käll, Grännaortens biodlarförening.
 • Biosfärområde Östra Vätterbranterna Josefine Gustafsson, koordinator (2016)
 • Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, VD, Trivector.
 • Bärkraftig kärnkraft – är det möjligt? Michael Österlund, Uppsala universitet (2011).
 • Bättre koll på koldioxiden och energin. Hanna Berggren och Hanna Norrman, examensarbete (2008)
 • Cirkulera affärer inom mode och textil. Adrian Zethraeus,  Re:textile (2016)
 • Cool ung kvinna i miljösverige. Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna.
 • Den miljömedvetna medborgaren: genus och klass i individualiseringens spår Emmy Dahls, fil. dr. i teknik och social förändring.
 • Det finns inget avfall Johnna Svenneling och Johanna Mattsson, Jönköpings kommun.
 • Ekosystemtjänster, Simon Jonegård, Jönköpings kommun (2017)
 • Effektivare på jobbet med hjälp av naturen? Mats Olsson författare till "Lugn av naturen".
 • En kemikalieplan - varför och hur Gudrun Bremle, Jönköpings kommun.(2017)
 • Energieffektivisering och belysning Thomas Olsson och Maja Laveklint, Jönköpings kommun
 • Energieffektiv belysning. Johan Röklander, Jönköpings kommun (2011)
 • Ett växande Jönköping - hur kan vi stärka stadens gröna kvaliteter? Åsa Lindblom och Linn Svahn stadsbyggnadskontoret Jönköping (2018)
 • Fairtrade Samuel Ånfors, Fairtrade City Jönköping.
 • Filmvisning; Underkastelsen (2010, 2012)
 • Från attityd till gärning. Caroline Petersson, Caminomagasin (2012).
 • Främja hälsa - nyckeln till hållbart byggande Marie Leuchovius och Robert Burman, Regionfastigheter.
 • Grannskörden räddar dina äpplen Christoph och Maxie Hochmuth, Grannskörden (2017)
 • Grön infrastruktur - ett arbetssätt som bidrar till hållbar utveckling Linda Hassel, länsstyrelsen (2016)
 • Har klimatet ett kön? Journalisten Kajsa Lindqvist. (2010)
 • Halvera elräkningen och dubblera miljövinsten med andelsägd vindkraft. Per Ribbing, Sveriges Vindkraftkooperativ, SVEF. (2012)
 • Havet och klimatet. Angela Wulff, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
 • Hitta rätt i miljömärkningsdjungeln. Per Ribbing.
 • Hur möter vi en oljebrist? Per Bergström, ämnesansvarig teknik på HLK. (2007)
 • Hur har befolkningen flyttat i Jönköping och andra städer efter 1950? Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia (2018)
 • Husqvarnas hållbarhetsarbete globalt och lokalt Mats Gustafsson, Husqvarna Group Norden
 • Hållbar konsumtion av kläder och andra textilier. Kajsa Hansson, student på IHH (2010)
 • Industribuller Martin Wänerholm, Swerea (2012)
 • Jämställdhet och genus i transportplaneringen Charlotta Faith-Ell, KTH/WSP.
 • Kan exponering för moderna kemikalier tidigt i livet förklara kroniska sjukdomar hos barn? Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad universitet (2012)
 • Jan Strandesjö, Proton finishing, berättar om Kemikalielagstiftningen Reach. Erik Reffner från Friskis&Svettis visar hur deras kemikalielista fungerar. (2009)
 • Kemikalier, prioriteringsguiden – PRIO Gudrun Bremle, miljökemist, länsstyrelsen (2007)
 • Kemikalier Gudrun Bremle, miljökemist, länsstyrelsen. (2006)
 • Klimatfeminism Linnéa Engström, författare (2017)
 • Klimatförändringar — orsaker och konsekvenser Martin Hedberg, metereolog (2006)
 • Klimatneutrala godstransporter på väg. Åsa Wagenius, Vägverket och Monica Jadsén Holm, Schenker (2008)
 • Bengt Rundqvist, Naturvårdsverket, berättar om miljömålen i samband med miljödiplomeringens 10-årsjubileum. (2008)
 • Kommunprogrammet och miljön. Kommunalråd Ann-Mari Nilsson guidar genom kommunprogrammet och dess miljödelar (2011).
 • Konstnärlig gestaltning i offentliga rum, Torun Ekstrand konstkonsult (2018)
 • Koldioxidåtervinning vid avfallsförbränning Maria Taljegård, Chalmers (2016).
 • Kvinnor i styrelser ser allvarligare på klimatfrågan än män, Misse Wester gästprofessor Lunds universitet (2018)
 • LED-belysning. Belysningsplanerare Johan Röklander, Jönköpings kommun (2011).
 • Leksaksbyte med Retoy Anna Norrman, Retoy
 • Matsvinn försvinn! Anna-Lotta Svensson, Rädda maten.(2017)
 • Mat och Miljö - hur ska vi tänka? Sofia Alriksson, matskribent
 • Miljöfokus i kommunikationsbranschen Pernilla Ljungbergh, NY.
 • Miljöbyggnad.Catarina Warfvinge, Sweden Green Building Council.
 • Miljöns psykologi – tänka rätt men göra fel. Cecilia Jakobsson Bergstad, fil dr i psykologi, Göteborgs universitet (2011).
 • Miljömärkning av kläder – vad betyder de olika märkningarna? Anna-Lena Öhrn Lannestam, lärare i textila material på KY-utbildningarna i Borås. (2008)
 • Miljökommunikation – att sälja in miljöarbetet internt och externt. Elin Dalaryd från Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet. (2010)
 • Miljösuccéer och EU-bidrag. Erik Sandström, Eco Innovation AB (2011)
 • Myten om tillväxt genom rörlighet - en väg till inlåsningar Maja Essebo, kulturgeograf
 • När marken ger vika – sambandet mellan klimat och markförhållanden. Victoria Svahn, tekn. lic., SGI och doktorand vid Chalmers och Christoffer Stock, Räddningstjänsten. (2008)
 • Omställning Tranås. Colm Ó Ciarnáin och Britta Thurfjell (2012).
 • Omställningens tid. Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Björn Forsberg, statsvetare och författare (2012).
 • Prisbelönta AD company gör goda affärer med gott samvete Jan Hedenborn, AD company (2017)
 • Projektet Stadsjord. Niklas Wennberg (2009)
 • Prövande Produktion Jenny Norberg, industridesigner(2015)
 • Radon i flerfamiljshus. Zandra Larsen och Gunnar Löfqvist, Mark & Miljökontroll (2012)
 • Re:design. Lina Widlund, Re:Design Sweden
 • Samverkan mellan akademin och kommuner kring hållbar stadsutveckling Magnus Johansson, Mistra Urban Futures Skåne (2017)
 • Smart och hållbart för småländska företag. Emanuel Schmit, Almi, Emelie Emanuelsson, Energikontor Norra Småland och Jesper Agrelius, Länsstyrelsen.(2017)
 • Snabbaste vägen till gröna transporter. Anders Hultgren, Perstorp BioProducts AB (2010)
 • Sol energi och biogas från Kairos sopor Hanna Fathy, Solar Cities Innovation (2017)
 • Stadsodling på Kålgården Christina Odén, Vätterhem
 • Stadsodling - om hur mat och gemenskap kan odlas i städer Christina Schaffer, Örebro universitet (2016)
 • Stadsbruk - bli bonde mitt i staden Lena Friblick, VD Xenofilia (2017)
 • Studiebesök på Kraftvärmeverk Torsvik. Ulrika Gotthardsson, Jönköping Energi AB. (2008)
 • Studiebesök på Häggebergs vattenverk. Mats Kall och Marie Ederfors, Jönköpings kommun.(2010)
 • Störst går först? Om barn, träd och bilars utrymme i framtidens gröna och täta städer. Mattias Sandberg, lektor i kulturgeografi Göteborgs universitet (2018)
 • Sätt pris på miljön och stärk den demokratiska processen. Bengt Steen, Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola.
 • Termodynamiken och miljön. Jörgen Svedbom, HLK (2010)
 • Tillsammans kan vi odla i stan. Niklas Wennberg, projektet Stadsjord i Göteborg (2011).
 • Tillväxtens sista dagar – om tillväxten är problemet, vad är då lösningen? Björn Forsberg, Umeå universitet (2009)
 • Transporter. Fredrik Orvén från Vägverket berättar om hur företag kan minska miljöpåverkan från sina transporter. Marie Wikander från tekniska kontoret berättar om Jönköpings kommuns biogassatsning. (2007)
 • 12 års miljöarbete i bygg- och fastighetssektorn – vad har hänt och vart är vi på väg? Pernilla Gluch, institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola (2012)
 • Uppgrenna Naturhus Bodil Antonsson, grundare (2015)
 • Uppgrenna Naturhus Studiebesök och presentation av verksamheten med Bodil Antonsson, grundare (2016)
 • Utblick i världen. Jakob Magnusson berättade sin resa i Bolivia och Peru med fokus på miljö, bl.a. om förändring av regnskogsytor, gruvindustri och effekter av klimatförändringen. (2010)
 • Vad är värdet av en giftfri vara? Magnus Hedenmark, ekotoxikolog.
 • Valdebatt om lokala miljöfrågor Debattpanelen bestod av Ann-Mari Nilsson, David Jersenius, Elin Rydberg, Staffan Eklöf, Susanne Wismén, Ingvar Åkerberg, Henrik Dinkel samt Bert-Åke Näslund.
 • Vatten - tillgång och hot Annica Magnusson, vattensamordnare och Erica Storckenfeldt, riskingenjör Jönköpings kommun.(2016)
 • Vattenfotavtryck och företagsansvar. Karin Glaumann, Swedish Water House på SIWI, Stockholm International Water Institute.
 • Vatten på fel plats i nya hus. Ingemar Samuelson, SP (2008)
 • Vettigt vetande om Vättern, Måns Lindell (2018)
 • Våga vägra tomgångskörning! Martin Svensson från Hållbart resande i Umeåregionen och Stig Sandberg från Trafik-Miljö i Umeå berättar om ett projekt bland taxichaufförer och varför tomgångskörning ska undvikas (2011)
 • Världsunik klänning i återvunnen bomull Maria Ström, Wargön Innovation.
 • Återvinna fosfor – hur bråttom är det? Arno Rosemarin, Stockholm Environment Institute (2012)
 • Är ekologiskt en framtidsfaktor för framgång? Inger Källander, Organic Sweden (2015)

Kontakt

Kontaktcenter
036-10 50 00