search
Sök
menu
Meny

Förstudie högre utbildningar med koppling till kultur och kreativa näringar

 Illustration på rödblomma med grönabald med musik noter som sveper över blomman

Denna förstudies syfte är att ge förslag på en eller flera utbildningar alternativt utbildningskoncept i Jönköpings län inom den konstnärliga eller kreativa sektorn.

En inventering gjordes hösten 2013 i form av en förförstudie. Utifrån dess resultat har denna förstudie med ett större djup och en ökad kvalitativ ansats undersökt vilka utbildningar och utbildningskoncept som skulle kunna etableras i länet. 

Fördjupade kontakter har tagits med högskola, YH-utbildningar och folkhögskolor liksom yrkesverksamma konstnärer och kreatörer och med näringslivet i- och utanför länet. Utbildningen eller utbildningarna ska kunna skapa ett ökat intresse för konst och kreativitet bland civilsamhälle, politiker och tjänstemän i länet. Utbildningen eller utbildningarna ska kunna leda till ökad inflyttning i länet, ökad trivsel och attraktivitet, en mer trivsam och spännande miljö och fler arbetsmöjligheter för konstnärer och kreatörer.