search
Sök
menu
Meny

Förstudie kulturella & kreativa näringar

Denna förstudies syfte är att ge förslag på en eller flera utbildningar alternativt utbildningskoncept i Jönköpings län inom den konstnärliga eller kreativa sektorn.

Röd blomma med gröna blad, noter som sveper över blomman, illustration.

En inventering gjordes hösten 2013 i form av en förförstudie. Utifrån dess resultat har denna förstudie med ett större djup och en ökad kvalitativ ansats undersökt vilka utbildningar och utbildningskoncept som skulle kunna etableras i länet. 

Fördjupade kontakter har tagits med högskola, YH-utbildningar och folkhögskolor liksom yrkesverksamma konstnärer och kreatörer och med näringslivet i- och utanför länet. Utbildningen eller utbildningarna ska kunna skapa ett ökat intresse för konst och kreativitet bland civilsamhälle, politiker och tjänstemän i länet. Utbildningen eller utbildningarna ska kunna leda till ökad inflyttning i länet, ökad trivsel och attraktivitet, en mer trivsam och spännande miljö och fler arbetsmöjligheter för konstnärer och kreatörer.