search
Sök
menu
Meny

Growkomp

En gruppbild med fyra män och en kvinna.

EU-pengar ska delas ut till 10 Jönköpingsföretag för att bland annat skapa ökad tillväxt och bättre kompetensförsörjning. Projektet kallas Growkomp och är en gemensam satsning för Jönköping, Nässjö och Vaggeryd.

Projektet Growkomp har beviljats medel på 8.1 milj.kr av ESF, Europeiska Socialfonden för genomförande av ett kompetensprojekt för 29 tillverkningsföretag med 1965 anställda i Vaggeryd, Jönköping och Nässjö kommuner. Det är ett projekt över tre år, som ska bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskrafts hos företagen, genom strategisk kompetensförsörjning, CSR/jämställdhet och verksamhetsutveckling/innovationsförmåga. Av de 29 tillverkningsföretagen är 10 baserade i Jönköpings kommun.

Denna satsning är riktad till våra befintliga tillverkningsföretag eftersom EU-utlysningen denna gång var riktad på detta sätt. Våra företag kommer att få tillfälle till samverkan med Nässjö- och Vaggerydsföretag för att bedriva utbyte och företagsutveckling.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds Näringslivsråd, Nässjö Näringsliv och Näringslivsavdelningen på Jönköpings kommun. Övriga partner i projektet är Jönköping University och Science Park i Jönköping.

Growkomp innehåller tre tydliga inriktningar: strategisk kompetensförsörjning, CSR/Jämställdhet och verksamhetsutveckling/Innovationsförmåga. Med ökad mångfald jämställdhet och CSR (Corporate Social Responsibility) ska utveckling av företagskultur, attityder och värderingar stödjas inom tillverkningsindustrin. CSR ska öka attraktiviteten hos företagen och därmed bidra till bättre rekryteringar och strategisk kompetensförsörjning. Med ökad mångfald och mer öppna arbetsplatser ska företagens innovationsförmåga och nytänkande utvecklas. Målet för Growkomp är att skapa såväl strukturella som kulturella förändringar som genererar snabbare tillväxt och möjligheter för företagen att arbeta högre upp i värdekedjan.