Utveckling av e-handel i Jönköpings kommun

Här hittar du information om utveckling av e-handel (eHandel) i Jönköpings kommun.

E-handeln (eHandel) befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att öka. Den kraftiga tillväxten när det gäller e-handel globalt och nationellt gäller även i Jönköping.

Utgångspunkten för arbete med utveckling av e-handel i Jönköping är en förstudie som Jönköpings kommun och Jönköpings Näringslivsförening tog fram under 2015. Förstudien syftade till att analysera Jönköpings förutsättningar att stärka sin position inom e-handel och inom funktioner knutna till e-handel som framför allt logistik.

Därefter har Science Park tillsammans med Seekly AB under 2016 tagit fram en fördjupad rapport som belyser förutsättningarna för utveckling av e-handel i Jönköping. I rapporten beskrivs bl.a:

  • utvecklingen av e-handel i stort
  • satsningar på e-handel i en del andra kommuner i Sverige
  • Jönköpingsregionens förutsättningar för att utveckla e-handel.

Avslutningsvis ges förslag på hur e-handeln i Jönköping kan utvecklas.

Rapport: Nya affärer och affärsmodeller inom digitalisering Pdf, 2 MB.

För att bidra till eller följa det fortsatta arbete kring e-handels utveckling gå in på länkar och den facebook grupp som har skapats.

Facebook grupp för E-handels utveckling Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Sven Rydell
Tfn 036-10 55 08