Näringslivsråd

Personer som sitter runt ett avlångt bord.

Här finns information om Näringslivsrådet som är en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning och företrädare för det samlade näringslivet i kommunen.

Näringslivsrådet ska skapa en god dialog och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och väx­ande näringsliv. Det är ett sätt för kommunen att ta del av före­tagarnas perspektiv och ett sätt att stärka kommunens dialog med näringslivet.

Följande aktörer från näringslivet ingår i rådet:

 • Bankeryds Business Network
 • Hedenstorp & Sandseryd Business Network
 • LogPoint Business Network
 • Gränna näringslivsförening
 • Visingsö näringslivsförening
 • Bottnaryds näringslivsförening
 • Jönköpings näringslivsförening
 • Kabe AB
 • FläktWoods AB
 • Husqvarna Group AB
 • Företagarna Jönköping


Senast granskad/publicerad: