search
Sök
menu
Meny

Kvalitetsarbete inom daglig verksamhet

Socialförvaltningen genomför kontinuerlig kvalitetsuppföljning av utförare inom daglig verksamhet.

Syftet med kvalitetsuppföljningen är:

  • Att den enskilde får beslutade insatser och/eller stöd enligt tillämplig lagstiftning.
  • Att enskilda verksamheter bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamhetens innehåll.
  • Att säkerställa att kommunfullmäktiges och socialnämndens mål och viljeinriktning följs.

Kvalitetsuppföljningen baseras på de krav och kriterier som utföraren enligt avtal ska följa.

Film: Att arbeta med mållänk till annan webbplats

Film: Utbildning i förbättringsarbetelänk till annan webbplats

Inloggning till Stratsyslänk till annan webbplats

Film: Hur ska jag skriva i Stratsyslänk till annan webbplats