search
Sök
menu
Meny

Uppräkning av ersättningen för daglig verksamhet år 2020

Uppräkningen av ersättningen kommer att ske i samband med att priset räknas upp med OPI (Omsorgsprisindex) för 2020. Ett definitivt OPI publiceras våren 2020 när lönerörelsen blivit klar.

Alla utförare kommer att ersättas retroaktivt med det nya priset från och med utförd tid i januari 2020. Nämndens beslut om den nya prissättningen kommer att publiceras här när det är taget.

Publicerad: 2019-12-03 15.11