search
Sök
menu
Meny

Sammanhållen socialtjänst i Combine

På den här sidan kan du läsa om införandet av det nya verksamhetssystemet Combine samt nya arbetsmetoder (IBIC) inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Det nya verksamhetssystemet Combine, är ett webbaserat system som utvecklats av Pulsen. Det finns ett flertal kommuner som använder Combine och just nu pågår införandet av Combine i alla kommuner i Jönköpings län.

Målsättningen med det nya systemet är att

  • stödja en sammanhållen socialtjänst, där vi arbetar mer lika och med medborgaren i centrum.
  • stödja ett processorienterat arbetssätt
  • stödja mobilt arbetssätt
  • erbjuda fler e-tjänster till kommunens medborgare

Har du frågor om IBIC och hur du ska arbeta i Combine?
Kontakta Åsa Jonsson Sköld, 036-10 80 58, asa.jonsson-skold@jonkoping.se

Har du frågor om hur systemet Combine fungerar?
Kontakta Magnus Danielsson, 036-10 21 25, magnus.danielsson@jonkoping.se

Tidplan

Det nya verksamhetssystemet kommer att införas i tre faser. Först ut är individ- och familjeomsorgen.

Införandet av Combine i individ- och familjeomsorgens verksamhet (fas 1) är genomfört när det gäller ekonomiskt bistånd och familjerätt.

Arbetet pågår med införandet av Combine i resterande verksamheter inom individ- och familjeomsorgen (fas 2).

Planering pågår för införandet av Combine i äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen samt hälso- och sjukvårdsfunktionen (fas 3).