search
Sök
menu
Meny

Individens behov i centrum, IBIC

Vid införandet av Combine kommer arbetssättet bli mer processinriktat och utgå från metoden Individens behov i centrum, IBIC.

Kärnkomponenter i IBIC

 • Ett behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum.
 • Ett systematiskt/processbaserat arbetssätt som omfattar handläggning, genomförande och uppföljning.
 • En strukturerad dokumentation som bygger på nationell informationsstruktur (NI) och nationellt språk.
 • Tydlig uppföljning av mål = kvalitet

ICF

För att strukturerat beskriva individens behov, resurser, mål och resultat används internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som utgår från WHO:s definition av hälsa.*

*”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder.”

Vad är ICF?

 • I ICF finns ett antal livsområden som bildar grunden i IBIC.
 • ICF används som ett gemensamt språk med gemensamma begrepp och beskrivningar.
 • ICF gör det möjligt att beskriva medborgarens situation fysiskt, psykiskt och socialt.

Syftet med IBIC

 • Stöd för handläggaren och utföraren när de ska identifiera och beskriva individens behov.
 • Stöd för att arbeta behovsinriktat i stället för insatsinriktat.
 • Stöd för att beskriva behov, resurser och mål innan handläggaren beslutar om insats.
 • Stöd för att följa upp mål samt utvärdera insatsen.

Nyttan för medborgaren

 • Ökad delaktighet, det vill säga möjlighet att bestämma över sitt liv och rätten att delta i samhället.
 • Stöd och hjälp utifrån faktiska behov i stället för anpassning till vilka insatser som finns.
 • Få sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet.
 • Möjlighet att stärka sina egna resurser vid genomförande av aktiviteter.

Nyttan för handläggarna

 • IBIC är ett stöd för handläggare att arbeta behovsinriktat och systematiskt. En del av stödet är att använda ett gemensamt språk och en strukturerad dokumentation.
 • Utredningar blir mer likvärdiga och rättssäkra eftersom handläggarna använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp.

Nyttan för utförarna

 • Tydligt beskrivna behov och mål ger utföraren bättre förutsättningar att välja arbetssätt och metoder.
 • Genomförande av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra eftersom utförarna använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp.

Nyttan för organisationen

 • Strukturerade uppgifter och resultat kan okså sammanställas på gruppnivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling.
 • Främjar en sammanhållen socialtjänst.

IBIC och rambeslut

IBIC passar bra ihop med rambeslut.

 • För att fatta ett rambeslut behöver du som handläggare veta vilka behov som ska tillgodoses.
 • För att fatta ett rambeslut behöver du som handläggare följa upp ditt beslut för att säkerställa att den enskildes behov tillgodoses av den som verkställt beslutet.
 • För att verkställa ett rambeslut behöver utföraren en tydlig behovsbeskrivning och ett tydligt mål, vad ska uppnås med insatsen?
 • Metoden IBIC inventerar den enskildes behov på ett tydligt sätt och innebär att tydliga mål sätts.
 • I processen IBIC finns processteget ”Följa upp och hantera resultat”

Har du frågor om IBIC?

Kontakta Eva Rosenkvist, 036-10 20 04, eva.rosenkvist@jonkoping.se