search
Sök
menu
Meny

Social dokumentation

Social dokumentation är den information som personalen inom funktionshinderomsorgen skriver ner i samband med utförandet av den hjälp och det stöd som den äldre har beviljats enligt socialtjänstlagen. Dokumentationen innebär en säkerhet för både deltagaren och för personalen.

Enligt Socialtjänstlagen är personal inom funktionshinderomsorgen skyldig att föra journalanteckningar kring den enskilde. Det kallas för social dokumentation .
 
Social dokumentation är en löpande dokumentation över vad som framkommer i samband med genomförandet av beviljade insatser för den enskilde. Personal ska skriva i den enskildes sociala journal om vad som händer kring denne.

Den som är verksamhetsansvarig har det yttersta ansvaret för den sociala dokumentationen. Därmed har verksamhetsansvarig även det yttersta ansvaret för att information om social dokumentation delges till den enskilde.

Film: Utbildning i social dokumentationlänk till annan webbplats

Social dokumentation (presentation, ppt) (powerpoint, 214.7 kB)

Lex Sarah - en introduktion (presentation, ppt) (powerpoint, 85.3 kB)

Genomförandeplan

Det stöd och hjälp den enskilde får beviljad ska skrivas ner i en individuellt utformad genomförandeplan. Syftet är att den enskilde ska få individuellt anpassat mål och bemötande och samtidigt bevara så hög grad av självständighet som möjligt.

I genomförandeplanen ska det finnas beskrivet vad den enskilde har för mål, på vilket sätt, när det ska utföras och vem som gör vad.

Genomförandeplanen ska upprättas inom fyra veckor daglig verksamhet påbörjats (servicegaranti). Genomförandeplanen är en del av och en grund i den sociala dokumentationen.

Film: Upprätta genomförandeplan i Magna Curalänk till annan webbplats

Film: Skriva journalanteckning i Magna Curalänk till annan webbplats