search
Sök
menu
Meny

Verksamhetssystem

För en säker och tillförlitlig informationshantering och dokumentation samt åtkomst till IS/IT-system i enlighet med befintlig lagstiftning och interna rutiner, ska utföraren använda Jönköpings kommuns IT-stöd för administration av deltagare, dokumentation och avvikelsehantering.

Det krävs personliga behörigheter för att kunna använda systemen.

Beställa nya konton och behörigheter

Jönköpings kommun tillhandahåller olika verksamhetssystem för dig som är utförare av daglig verksamhet.

  • Fjärråtkomst - Du når de olika systemen via Jönköpings kommuns webbportal. Du måste ha en säker inloggning.
  • Magna Cura - Magna Cura är ett system som du använder för bland annat ärendehantering och dokumentation.
  • In Control - In Control är ett system för rapportering och handläggning av händelser i verksamheten samt externa synpunkter på verksamheten.

Kontakt

Under Kontakta oss hittar du uppgifter om vem du kan kontakta för frågor om de olika verksamhetssystemen. Om du har vanliga IT-frågor som exempelvis lösenord, problem med inloggning i portalen eller att du inte kan se en viss applikation kontaktar du IT-tjänst support. 

InControl

InControl är ett system för avvikelse- och händelserapportering.

Händelse till sjukhus eller vårdcentral

När man ska skicka en händelse till sjukhuset alternativt till en vårdcentral så ska man först registrera en sådan händelse i InControl. Välj ”berör annan extern verksamhet” och där under Region Jönköpings Län”.

Om ärendet överskrider en viss risknivå i matrisen (allvarlig och betydande) så ska du kryssa i en ruta som talar om att du har skickat ärendet till regionen. Allvarliga händelser ska skrivas ut och skickas i papperform till ansvarig verksamhetschef för respektive klinik alternativt respektive vårdcentral.

Mindre allvarliga händelser sammanställs av systemansvarig för Incontrol och tas upp i det händelseråd där representanter för kommunerna (Habo, Mullsjö och Jönköping) och regionen (vårdcentralerna och sjukhuset) träffas regelbundet. Händelserådets roll är att hitta bakomliggande orsaker och ge förslag på åtgärder för att förbättra verksamheterna på systemnivå.

Kontakta MAS Thomas Axén, thomas.axen@jonkoping.se eller tfn 036-10 25 36, om du har frågor om hantering av avvikelser i samverkan.

Se processen under Samordning av insatser, länk Samverkansrutiner Region Jönköpings län.

Användarsupport
tfn 036-10 60 70

IT-tjänst support
tfn 036-10 60 00

Magna Cura

Magna Cura är det system som Jönköpings kommun använder inom vård och omsorg samt socialtjänst. Det är ett verksamhetssystem för ärendehantering, dokumentation, myndighetsbeslut, avgifter till brukare samt resursfördelning till utförare.

Du hittar samtliga instruktionsfilmer till de olika funktionerna i Magna Cura här.länk till annan webbplats

Film: Huvudbildlänk till annan webbplats

Film: Social dokumentationlänk till annan webbplats

Film: Grundläggande i Magna Curalänk till annan webbplats

Film: Verkställa beslutlänk till annan webbplats

Listor i Magna Curaöppnas i nytt fönster (pdf, 404.8 kB)

Har du frågor om systemet så kan du kontakta användarsupporten.

Användarsupport
tfn 036-10 60 70

IT-tjänst support
tfn 036-10 60 00

Kontakt

Användarsupport för Magna Cura, Incontrol och TES
tfn 036-10 60 70

IT-tjänst support
tfn 036-10 60 00