search
Sök
menu
Meny

Ersättningsnivåer för hemtjänst

Följande ersättningsnivåer gäller för 2016

Ersättning för omvårdnads- och serviceinsatser

Områdestyp

Utförd tid kr/timme

Mattransport kr/antal

Mattransport extra, kr/antal

Tätort

414,80

50,25

25,15

Villaområde

430,05

50,25

25,15

Landsbygd

506,70

80,50

25,15

 

Kontakt

Maria Lillieström
Samordnare
Tfn 036-10 75 71

Josefin Hagström
Samordnare
Tfn 036-10 53 39