search
Sök
menu
Meny

Vill du bli utförare av matportion i hemmet?

I Jönköpings kommun finns ett valfrihetssystem för tillagning och leverans av matportion i hemmet. Det innebär att enskilda som har ett beslut om matportion inom ramen för sitt hemtjänstbeslut har möjlighet att välja matproducent.

Äldrenämnden tog i december 2014 beslut om att genomföra en upphandling för matdistribution inom hemtjänsten. Det innebär att de personer som har ett beslut om matportion i hemmet inom Jönköpings kommun ska kunna välja från vilken leverantör de vill få maten levererad. Cirka 1300 personer har beslut om matportion i hemmet via socialförvaltningen och årligen distribuerar Jönköpings kommun ut 250 000 – 300 000 matportioner.

Socialförvaltningen har delat upp det i två upphandlingar, en för tillagning och distribution av varm matportion och en upphandling för tillagning och distribution av kyld matportion.

Upphandlingarna görs utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att alla intresserade leverantörer som uppfyller ställda krav och kriterier blir godkända som matdistributörer och därmed valbara för en person med beslut om matportion i hemmet. I upphandlingen ingår både tillagning av mat och distribution ut till angiven plats.

Om du och ditt företag är intresserade och vill veta mer kring upphandlingarna så är du välkommen att höra av dig till samordnare av fritt val Josefin Hagström.

Ida Wissling
Utvecklingsledare kost
Tfn 036-10 58 68

Maria Lillieström
Samordnare
Tfn 036-10 75 71