search
Sök
menu
Meny

Regler för upphandling

Kommunens upphandlingar styrs av kommunens handlingsprogram.

Upphandlingarna regleras av upphandlingslagarna samt den kommunala upphandlingspolicyn. Tillsynen  över upphandlingsverksamheten utövas av kommunrevisionen samt Konkurrensverket.

Lagregler

Upphandling regleras av framförallt fyra lagar:

  • Lag om offentlig upphandling (LOU)
  • Lag om Upphandling inom Försörjningssektorn (LUF)
  • Lag om upphandling av koncessioner
  • Lag om valfrihetssystem (LOV).

Vem får lämna anbud?

Anbud får lämnas av alla företag vid öppen upphandling och förenklad upphandling. Vid förhandlad, urvals- och selektiv upphandling kan alla ansöka om att få lämna anbud. Efter en kvalificeringsprocess bjuds ett antal anbudsgivare in att lämna anbud. Vid så kallad direktupphandling, till ett värde som understiger 534 890 kr, kan kommunen vända sig direkt till en eller flera leverantörer och ta in anbud, alternativt beställa direkt.

Hur bedöms anbuden?

Leverantörerna kvalificeras enligt de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Därutöver kontrolleras att alla krav på varan/tjänsten är uppfyllda. Utvärderingskriterierna bedöms och poängsätts efter de normer som står angivna i förfrågningsunderlaget.

Vid en upphandling kan kommunen endast värdera de svar som anbudsgivaren lämnat på de krav och kriterier som är angivna i förfrågningsunderlaget. Vissa upphandlingar kan avslutas med en förhandling.

Mer information om upphandlingsprocessen

För en beskrivning av upphandlingsprocessen i sin helhet, se länk nedan till Upphandlingsmyndighetens webplats