Samordnad varudistribution

Här hittar du information om hur vi minimerar antalet onödiga transporter till våra verksamheter genom samordnad varudistribution.

I samarbete med Alwex Transport AB minimerar Jönköpings kommun behovet av transporter till förskolor, skolor, äldreboenden, administrativa centra etc.

Alla leveranser till en distributionscentral

Innan tiden för samordnad varudistribution levererade varuleverantörerna direkt till den kommunala verksamheten - upp emot 550 olika platser! Idag levererar varuleverantörerna till ett enda ställe, en distributionscentral.

Ökad säkerhet och leveranskvalitet samt minskad miljöpåverkan

På distributionscentralen samordnar Alwex godset från olika varuleverantörer. Enligt schemalagda rutter, fasta dagar och tider, får verksamheterna sedan sitt gods. Följden blir en stor effektivisering av kommunens godstransporter. Under en normalmånad levereras just nu ca 550 ton på dryga 1550 stopp. Antalet angörande distributionsfordon, exempelvis till skolor, har mer än halverats. Av detta följer bl.a. ökad säkerhet, ökad leveranskvalitet samt väsentligt minskad miljöpåverkan. Transporterna som Alwex utför sker också med förnyelsebart drivmedel, i så väl tunga som lätta fordon. Samordnad varudistribution är ett led i Jönköpings kommuns hållbarhetsarbete.

Ökade möjligheter för småföretag

Eftersom varuleverantörer levererar varorna till en plats istället för till flera hundra, så blir leverantörens transportuppdrag väsentligt mycket mindre. Detta öppnar upp för att fler leverantörer kan delta i kommunens upphandlingar – konkurrensen ökar.

Praktikplatser för ungdomar

Alwex tar också emot praktikanter från Bäckadalsgymnasiets fordons- och transportprogram samt erbjuder ett antal praktikplatser för personer som idag står en bit ifrån arbetsmarknaden. Under Alwex handledning ska praktikanterna utföra arbetsuppgifter kopplade till varudistributionen. Målet för praktikanterna är att de ska komma närmre arbetsmarknaden.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Thomas Rodén, upphandlare
Tfn 036-10 23 53