Kommunicera Jönköping som plats

Vy över centrala Jönköping ovanifrån

Bild från verktygslådan.

This is Jkpg är en webbaserad verktygslåda, en toolbox, som är gratis att använda för dig som vill kommunicera Jönköpings kommun som plats. Här finns information och material, bilder, filmer och texter, som gestaltar Jönköping och berättar om alla våra gemensamma styrkor för den som bor, jobbar, pluggar eller vistas här.

Syftet med webbplatsen är att få alla som ska kommunicera samma plats ska använda bilder och texter med enhetlig känsla och tonalitet – för att ge en och samma bild av Jönköping till våra målgrupper. Så använd gärna detta material istället för att lägga tid på att producera eget.

Innehållet utökas, utvecklas och förbättras hela tiden. Mejla gärna thisisjkpg@jonkoping.se om du har förslag och idéer om vad just du behöver för att kunna berätta om Jönköping för dina kollegor, kunder och kompisar.

Thisisjkpg.com – kommunicera Jönköping som plats Länk till annan webbplats.

Vad skiljer den här sidan från jonkoping.se eller jkpg.com?

Den här sidan existerar för att förse dig som vill kommunicera Jönköping som plats med material: texter, bilder, filmer och presentationer. Du kan ladda ner bilder och filmer, kopiera texter eller hela reportage och använda i egna presentationer, på egen webbplats eller liknande.

Är allt gratis – och får jag använda det hur du vill?

Ja, allt material är fritt att använda så länge du inte förändrar det så att det får ett annat syfte än att sprida bilden av Jönköping som plats. Och du får självklart inte ta betalt för materialet i något led.

Jag har en verksamhet som är en del av Jönköping men som ni inte berättar om här, varför då?

Jönköping rymmer oändligt många berättelser och thisisjkpg.com rymmer långtifrån allt. Men innehållet växer hela tiden, med fler texter, filmer och bilder. Om du har önskemål om vad sidan ska kompletteras med är det bara att mejla till thisisjkpg@jonkoping.se så tar den operativa arbetsgruppen det vidare.

Vem har ansvar för den här verktygslådan?

Det är en del av det varumärkesarbetet som Destination Jönköping och Jönköpings kommun gör, på uppdrag av kommunstyrelsen.

Senast granskad/publicerad: