Jobba som psykolog i skola och förskola

Här kan du höra Petra berätta om sitt jobb som psykolog i skola och förskola.

Skolan har utmaningar idag och det vilar ett stort ansvar på lärare och elever att själva nå kunskapsmålen. Därför behövs stöttning och vägledning för att skapa en likvärdig skola. I arbetet som psykolog i skola och förskola bistår du med den psykologiska kompetensen i den samlade elevhälsan.

Alla elever i Jönköpings kommun ska ha samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat. Våra psykologer i skola och förskolan lyfter in psykologin in i klassrummet, lärandet och i mötet med eleverna.

Vi skapar förutsättningar för lärande genom att kartlägga och utreda behov hos eleven, gruppen och organisationen. Tillsammans med utbildningsenheter arbetar vi med insatser av olika slag, till exempel att utreda och bedöma elever för att förtydliga elevens behov i skolan. Vi handleder även personal och arbetslag. Psykologerna hjälper på så sätt till att sprida kunskap kring främjandet av psykisk hälsa. Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. 

Senast granskad/publicerad: