search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Rektor

#LI-priority
FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsPer Brahegymnasiet
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
Tillträdesdagenligt överenskommelse
Sista ansökningsdag2018-12-09
Referensnr18-61-0127
Publicerad2018-11-23
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Per Brahegymnasiet
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2018-12-09
Referensnr
18-61-0127
Publicerad
2018-11-23

Arbetsplatsbeskrivning
På Per Brahegymnasiet möter du engagerade lärare som motiverar, inspirerar och utmanar sina elever. Det skapar förutsättningar för en riktigt bra skola där eleverna får kunskaper de har nytta av resten av livet.
Här blandas estetik och teori, olika kulturer och olika bakgrunder. Vi tror att olikheterna skapar kreativitet. Oavsett vem du är, vad du har för mål, vad du är bra på eller var du kommer ifrån har du något att bidra med och kan bli en viktig del av vår skola. Per Brahegymnasiet är en skola som är innovativ och nytänkande men som också vilar i en historisk grund och som värnar om sina traditioner. Skolan har ca 1 250 elever och 140 medarbetare och ligger centralt i Jönköping. Våra högskoleförberedande utbildningar är EK, ES, HU, NA, IB och SA. På skolan finns också ett yrkesprogram, HT samt Introduktionsprogram. Skolan är idag organiserad i tre rektorsområden med gemensamma stödfunktioner. Eftersom vi är en skola som växer har vi behov av att inrätta ett fjärde rektorsområde.
Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 5000 anställda. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder, Barn - och utbildningsnämnden (förskola och grundskola) och Utbildning - och Arbetsmarknadsnämnden (gymnasium, vuxenutbildning, Arbetsmarknadsavdelning och Yrkeshögskola)

Arbetsuppgifter
Som rektor i Jönköpings kommun förväntas du leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och säkerställa att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Du är operativ, övergripande och strategiskt ansvarig för ditt område. Du utvecklar visioner och mål för verksamheten i dialog med medarbetarna. Ett av kommunens viktigaste och mest strategiska områden är utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet där du som rektor tillsammans med din personal förväntas utveckla arbetet med utvärdering och uppföljning för elevernas måluppfyllelse. Som rektor är du underställd gymnasiechefen och ingår i skolans ledningsgrupp bestående av rektorer, administrationschef, utbildningsledare och kökschef.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning och dokumenterad skolledarerfarenhet, gärna från gymnasieskolan. Har du genomgått den statliga rektorsutbildningen, är det en fördel. Om inte, sörjer arbetsgivaren för att du anmäls till denna. Arbetet kräver stor självständighet och initiativförmåga. Du brinner för skolutveckling och är lyhörd, flexibel och trygg i din roll som ledare. Du är mål- och resultatstyrd med god pedagogisk förmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har god IT-kompetens. Vi fäster stor vikt vid din samarbetsförmåga och personliga lämplighet.
Som rektor på Jönköpings kommuns gymnasieskolor, förväntas du kunna verka inom samtliga rektorsområden med ansvar för gymnasieskolans förekommande program. Vi har därför inte i denna annons specificerat vilket område som är aktuellt.  

Övrigt
Web: www.perbrahe.se
Facebook: Per Brahegymnasiet i Jönköping        
Instagram: @perbrahegymn

Upplysningar
Chef utbildning och arbetsmarknad, Marie Protiwa 036-10 67 71
Gymansiechef Per Brahegymnasiet, Oskar Cronodal 036-10 54 72
Våra fackliga organisationer når du via nedanstående länk

Länk: Fackliga ombud

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.