search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

IT-samordnare

FörvaltningTekniska kontoret
ArbetsplatsStaben/Utveckling
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100 %
TillträdesdagEnl. ö.k.
Sista ansökningsdag2019-03-31
Referensnr19-55-0037
Publicerad2019-03-08
Förvaltning
Tekniska kontoret
Arbetsplats
Staben/Utveckling
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100 %
Tillträdesdag
Enl. ö.k.
Sista ansökningsdag
2019-03-31
Referensnr
19-55-0037
Publicerad
2019-03-08

Arbetsplatsbeskrivning
Tekniska kontorets vision är att vara en hållbar och modern förvaltning i toppklass där medarbetarnas kompetens tas tillvara i ett tydligt kund- och medborgarfokus.

Verksamhetsutvecklingsenheten tillhör tekniska kontorets stab och ska stödja tekniska kontorets alla verksamheter i strävan mot visionen. Enhetens arbetsområden finns därför inom IT och digitalisering, hållbarhet och miljö, samt projektledning och kvalitetsstyrning. Enheten består av 6 heltidsanställda medarbetare.

Tekniska kontoret har ett omfattande uppdrag att förvalta, driva och utveckla kommunens mark och fastigheter, gator och parker, skogar och naturreservat, hamnar och parkeringsplatser, vatten och avlopp samt miljöhantering av avfall. Inom tekniska kontoret arbetar över 700 personer i fyra avdelningar.

Arbetsuppgifter
Som IT-samordnare ska du tillsammans med andra förvalta och genomföra förbättringar av tekniska kontorets IT-system. Rollen innebär att vara rådgivande och stödjande i IT-frågor gentemot tekniska kontorets verksamheter. I befattningen ingår att vara systemförvaltare för några av tekniska kontorets IT-stöd. Du är experten och ska kunna utbilda användare, avhjälpa fel, konfigurera roller och behörigheter samt sköta kommunikationen med systemleverantörerna. Som samordnare ska du koordinera systemuppgraderingar mellan användare, systemleverantörer och kommunens centrala IT-avdelning.

Din roll är också att främja utvecklingsarbetet inom IT och digitalisering genom att vara projektledare vid förbättringsprojekt, uppgraderingar och införandet av nya IT-stöd. Vilket innebär att identifiera och definiera användarkrav, planera, projektera och installera nya programvaror. Ett arbete på Verksamhetsutvecklingsenheten innebär att ta ansvara för kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar genom att ta fram och följa tydliga processer och rutiner.

Kompetenskrav
Vi söker dig med bred teknisk kunskap och erfarenhet inom IT-området. Du ska ha utbildning med IT-inriktning på högskolenivå och gärna erfarenhet från uppdrag likvärdiga denna befattning. Erfarenhet av projektledning och processkartläggning är meriterande.
Du ska ha förmåga att jobba självständigt och under eget ansvar. Samtidigt är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan skapa goda relationer. Arbetet ställer krav på analytisk förmåga och att du är en metodisk problemlösare som tar egna initiativ. Att vara en god pedagog och kommunikatör som kan förmedla budskap lättfattligt och tydligt är viktigt, både skriftligt och muntligt. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.

Övrigt
Medarbetarskap i Jönköpings kommun kännetecknas av

  • Förutsättningar och vilja till delaktighet
  • Medvetenhet och ansvar för verksamhetens utveckling
  • Professionellt förhållningssätt och lyhördhet
  • Strävan efter att öka sin självinsikt och stimulera varandra till ökat samarbete

Upplysningar
Maria Ossiansson, Utvecklingschef 036-10 23 52


Sveriges Ingenjörer: Stefan Holst 036-10 24 07
Vision: Susanne Bosevik-Carlsson 036-10 77 94
Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Tekniska kontoret
Tekniska kontoret har ansvar för kommunens fasta egendom såsom fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar och anläggningar för vatten och avlopp. Vi har också ansvar för avfallshantering, hamnar och parkeringsverksamhet samt planering för kommunens bostads- och markförsörjning.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.