search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Förstelärare i No

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsJunedalsskolan
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
Tillträdesdag2019-08-12
Sista ansökningsdag2019-05-23
Referensnr19-60-1076
Publicerad2019-05-02
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Junedalsskolan
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
2019-08-12
Sista ansökningsdag
2019-05-23
Referensnr
19-60-1076
Publicerad
2019-05-02

Arbetsplatsbeskrivning
Junedalskolan består just nu av ca 850 elever i grundskola och grundsärskola 7–9. Junedalskolan ligger i centrala delarna av Jönköping med närheten till city och dess faciliteter. Vi arbetar för att eleverna ska nå toppen av sin potential utefter sin egen förmåga. För att de ska kunna nå dit behöver vi bra medarbetare som kan motivera eleverna, stimulera deras nyfikenhet och ha höga förväntningar på deras förmåga att utvecklas. Hos oss ska alla trivas och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där elever ska kunna känna trygghet, glädje, ansvar och självständighet som en bra grund för kunskapsinhämtandet. 

Arbetsuppgifter
Vi söker en förstelärare för undervisning och arbete med uppgifter som hör till undervisning. I uppdraget ingår också att medverka i skolans utvecklingsgrupp samt att tillsammans med skolans övriga förestelärare planera för och genomföra skolans gemensamma kompetensutveckling. Som förstelärare handleder du i arbetet med att stödja och utveckla kollegor i syfte att förbättra undervisningen.

Kompetenskrav
Meriterad förstelärare. Kraven för att vara meriterad till förstelärare i NO är att du:
• är legitimerad lärare i ämnena biologi och/eller kemi
• genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet
• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
• har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Övrigt
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla:
• CV
• Lärarlegitimation
• Examensbevis
• Studieintyg (Ladok)
• Utlåtande förstelärare från din rektor (gäller för ej meriterade)

Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten om utlåtande till rektor som efter att ha besvarat den skickar in den per mail till maria.sparf@jonkoping.se.
Ansökan sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida www.jonkoping.se, sök förstelärare.

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Irena Hanzek, tfn 036-10 61 81, irena.hanzek@jonkoping.se
Maria Sparf, tfn 036-10 24 23, maria.sparf@jonkoping.se
Åsa Söderström, Lärarnas Riksförbund; asa.soderstrom@jonkoping.se
Martina Sörensen, Lärarförbundet; martina.sorensen@jonkoping.se

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.