search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Arbetskonsulent

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
Arbetsplatsarbetsmarknadsavdelnignen
AnställningsformTidsbegränsad
Omfattning100%
Tillträdesdag2019-08-05 till 2020-02-16
Sista ansökningsdag2019-05-24
Referensnr19-61-0077
Publicerad2019-05-10
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
arbetsmarknadsavdelnignen
Anställningsform
Tidsbegränsad
Omfattning
100%
Tillträdesdag
2019-08-05 till 2020-02-16
Sista ansökningsdag
2019-05-24
Referensnr
19-61-0077
Publicerad
2019-05-10

Välkommen till oss på Arbetsmarknadsavdelningen!
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i Jönköpings kommun ansvarar för planering, samordning och genomförande av politiskt beslutade arbetsmarknadsinsatser. Uppdraget för AMA är att minska utanförskap och bidragsberoende för kommunens invånare genom att ge stöd för att finna, få och behålla ett arbete eller börja studera och klara sin försörjning. I AMAs uppdrag ingår att vara en flexibel organisation utifrån hur den aktuella arbetsmarknaden ser ut. Aktuell tjänst är placerad inom verksamheten Jobbtorg resurs vars målgrupp är personer från 25 år och uppåt. Målgruppen har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och det finns ofta oklarheter om individens förutsättningar eller arbetsförmåga på grund av fysisk och psykisk ohälsa, funktionsvariationer samt svårigheter med svenska språket. I målgruppen ingår också personer från etabaleringsprgrammet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består hudvudsakligen av att klargöra deltagares förutsättningar och behov samt ge individuellt stöd och fördjupade vägledningsinsatser mot utbildning och arbete. I verksamheten arbetar personalen i team och i nära samarbete med övrig personal på AMA. Stor del av arbetet ligger på att samverka med socialförvaltning, vård, arbetsförmedling, vuxenutbildning samt övriga aktörer som behövs för att möjliggöra arbete/utbidlning för individen. Dessutom kan arbetsuppgifterna innehålla kontakter med arbetsgivare för att initiera plats och göra uppföljningar på arbetsplats. I arbetsuppgifterna kan utredning och bedömning av aktivitetsförmåga ingå. Arbetsprocessen för deltagare dokumenteras.  

Kompetenskrav
Relevant utbildning på högskolenivå som innehåller grundläggande kompetens och erfarenhet av sjukdomar/rehabilitering och funktionsvariationer krävs liksom arbete med människor i socialt utsatta situationer. Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknad, välfärdssystem och med personer från andra kulturer är meriterande. Förmåga att arbeta självständigt, i team och att arbeta målinriktat och stödjande prioriteras. Dessutom förmåga att initiera och upprätthålla de nätverk som krävs. Engagemang och drivkraft ser vi som viktiga egenskaper. Körkort är en förutsättning. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

Övrigt
Möjlighet till förlängning av tjänst.  

Upplysningar
Eva Norrby, enhetschef 036 10 5632
Amanda Nygren, SACO 036 10 26 26
Marcel Assaf, Vision 036 10 7108

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.