search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Lärare inriktning fritidshem

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsBarnarps skolområde
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100
Tillträdesdag2019-08-12
Sista ansökningsdag2019-06-18
Referensnr19-60-1563
Publicerad2019-06-04
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Barnarps skolområde
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100
Tillträdesdag
2019-08-12
Sista ansökningsdag
2019-06-18
Referensnr
19-60-1563
Publicerad
2019-06-04

Välkommen till oss på Barnarpsskolan!
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Barnarp är ett förhållandevis långsmalt samhälle som till den större delen består av villabebyggelse. Det finns en busshållplats i direkt anslutning till Barnarpsskolan. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även elevunderlaget. Läsåret 2019/2020 närmar sig Barnarpsskolan 400 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Vår personalstyrka på ca 65 engagerade personer värnar om och sprider hjärtlig och välkomnande atmosfär!

På Barnarpsskolan finns tillgång till ett modernt mediatek, IT-pedagoger och under det kommande läsåret går vi in i kompetensutvecklingen IT för bättre lärande. Vårt elevhälsoteam är starkt och arbetar hela tiden för att förstärka och stödja undervisningen så optimalt som möjligt. Vi har en fullstor idrottshall men använder också vår skolskog och den närliggande naturen både för att få kunskaper, men också för fritid och rekreation. För närvarande har vi 6 fritidshemsavdelningar varav en avdelning är förlagd i en villa med trädgård i nära anslutning till skolan. Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Här kommer du att få möjlighet att vara med och utveckla en kvalitativ undervisning för våra elever.

Vill du vara med oss och forma framtidens medborgare?

Ditt nya jobb
Ditt huvuduppdrag som lärare inriktning fritidshem är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i levernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Hos oss har du gemensamt med andra lärare inriktning fritidshem huvudansvar för att undervisningen på fritidshemsavdelningen uppfyller kraven som tydliggörs i fritidshemmets styrdokument. Utförandet görs tillsammans med hela avdelningens personal men du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka, leva och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir målstyrd. En del av uppdraget på Barnarps skolområde är också att våra sex fritidshemsavdelningar samarbetar och ser sig själva som ett fritidshem.

Du arbetar för att främja elevernas sociala utveckling och arbetar samtidigt praktiskt för att eleverna ska nå kunskapsmålen, du ser det som en självklar del av den vardagliga verksamheten. I ditt uppdrag ingår att skapa god kontakt med elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet, då bemötande och samarbetsförmåga är viktiga aspekter i verksamheten. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.I ditt uppdrag arbetar du aktivt för att samarbetet mellan fritidshem och skola ska ge eleven en förstklassig utbildning för att bli väl förberedd i livet, nu och i framtiden. Samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och fortsätta att utvecklas mot gemensamma mål. Tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget arbetar du gemensamt för att bidra med olika forum och moment för att skapa en trygg, meningsfull och dynamisk lärandemiljö för eleven hela dagen. 

Kompetenskrav
Vi söker dig som är behörig lärare med inriktning mot fritidshem. Är du nyutbildad och ännu inte fått din legitimation är du också välkommen att söka.
Inom Barnarps skolområde har våra lärare i fritidshem under läsåret avslutat kompetensutveckling gällande läroplanens nya delar kring just fritidshemmet. Som behörig lärare i fritidshem är du således väl förtrogen med läroplanen, LGR 11.
Du ser det som en självklarhet att anpassa den verksamhet som du arbetar i utifrån elevernas olika förutsättningar. Som lärare i fritidshem ser du som din uppgift att finna rätt pedagogik som stimulerar elevers utveckling och lärande samt erbjuda alla elever en meningsfull fritid.
Du är en engagerad ledare och bemöter varje elev utifrån dennes behov. Vi ser gärna att du har kunskaper om och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd.
Du har lätt för att samarbeta och samverka i ett arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår. En del av din tjänst innefattar samverkan med skolan, vilket kan innefatta undervisning under skoltid i olika ämnen, beroende på din behörighet, men även i form av resurs i skolundervisningen. På fredagskonferenserna deltar du i kollegialt lärande tillsammans med övriga fritidslärare och vidareutvecklar undervisningen för alla elevers utveckling mot målen.

Bra att veta
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån Barnarps skolområdes behov och förutsättningar.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar ansökan om belastningsregister här.

Upplysningar
Eva Engström, rektor, 036-103908
Christian Syversen, bitr. rektor, 036-103911
Anneli Liliekvist, Lärarförbundet, 036-103862, 072-5709067

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.