search
Sök
menu
Meny
Sök

Rekrytering av förstelärare och lektor

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor gör läraryrket mer utvecklande och säkrar god undervisning för elever.

Förstelärarens centrala arbetsområde är undervisning och utveckling av dess olika delar såsom planering, genomförande och uppföljning. Försteläraren är en god förebild för arbetslaget i det pedagogiska vardagliga arbetet och visar genom sin egen praktik goda exempel. Försteläraren har ett systematiskt arbetssätt som bygger på utvärdering, analys och planering.

Förstelärare och lektor förväntas vara drivande i utvecklings- och pedagogiska frågor och delta i nätverk för att sprida erfarenheter och bidra till utveckling.

Andra urvalsprocess

Du som har sökt och får besked om att du bedöms uppfylla kvalifikationerna för förstelärare eller lektor går vidare till en andra urvalsprocess. Detta får du besked om via den e-postadress som du har uppgett i din ansökan.

Förskola
Den fortsatta processen innebär flera moment som att:

  • Din rektor kommer få lämna vitsord
  • Du får själv beskriva och verifiera din särskilda yrkesskicklighet i text
  • Du blir kallad till en intervju med utgångspunkt i din egen beskrivning

Mall för rektors vitsord och mall för din egen text finns under Dokument. All dokumentation ska bifogas i ansökan.

Grundskola/grundsärskola, gymnasium/gymnasiesärskola
Den fortsatta processen innebär flera moment som att:

  • En eller två oberoende observatörer kommer göra två lektionsobservationer (60-80 min)
  • Din rektor kommer få lämna vitsord
  • Du får själv beskriva och verifiera din särskilda yrkesskicklighet i text

Mall för rektors vitsord och mall för din egen text finns under Dokument. All dokumentation ska bifogas i ansökan.

Karriärråd

Det är karriärrådet som gör den slutliga bedömningen av respektive lärares meriter och portfolios. I denna process kan bland annat kompletterande intervjuer genomföras. Karriärrådet består av erfarna pedagoger och tjänstemän. Beslut om meritering fattas av ordförande i karriärrådet.

KONTAKT

Grundskola/grundsärskola och gymnasium/gymnasiesärskola:
Mattias Erliden 
Verksamhetsutvecklare
Tfn 036-10 64 33

Förskola:
Marita Davidsson
Utvecklingsstrateg
Tfn 036-10 67 05

Cecilia Larsson
Lärarförbundet
Tfn 036-10 50 97

Lisbeth Ritzman
Lärarnas Riksförbund