search
Sök
menu
Meny
Lediga jobb

Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe.

Arbetsställe
Administration, ekonomi, juridik
Funktionshinderomsorgen
29 mar
Chefer och verksamhetsledare
Socialförvaltningen
8 apr
Ceciliagårdens äldreboende
8 apr
Avd. Fastighet/Bygg o Underhåll
15 apr
Funktionshinderomsorgen, område Daglig verksamhet - resurs
3 apr
Avd. Fastighet/Bygg o Underhåll
15 apr
IT-avdelningen
29 mar
Skärstaddalens skolområde
3 apr
Hovslätts skolområde
3 apr
Tabergs skolområde
3 apr
Socialförvaltningen
15 apr
Data/IT
IT-avdelningen
26 mar
Hotell, restaurang, storhushåll
Socialförvaltningen
16 apr
Hälso- och sjukvård
Barn och elevhälsoenheten
31 maj
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
16 apr
Hälso- och sjukvårdsfunktion
2 apr
Barnarps so
15 apr
Gränna skolområde
25 mar
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
22 apr
Socialförvaltningen
16 apr
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
22 apr
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
22 apr
Socialförvaltningen
16 apr
Annero äldreboende, Visingsö
30 mar
Områdespool Äldreomsorgen
6 apr
Solstickegatans äldreboende
6 apr
Visingsö hemtjänst/ Annero äldreboende
30 mar
Österängen äldreboende
25 mar
Funktionshinderomsorgen, Socialpsykiatri
27 mar
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Verkstaden/vägporten
15 apr
Avd. Fastighet/Fastighet- och Byggservice
22 apr
Avd. Vatten o Avlopp/VA-verk
2 apr
Kultur, media, design
Närbiblioteken i Jönköpings kommun
30 apr
Huskvarna bibliotek
2 apr
Junedalsskolan
6 apr
Naturbruk
Arbetsmarknadsavdelningen
25 mar
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Alfred Dalinskolan
15 apr
Pedagogisk Omsorg, Jönköpings kommun
29 apr
Öppna Förskolan
25 mar
Öppna Förskolan
25 mar
Skärstaddalens Förskoleområde
8 apr
Gräshagens skolområde
15 apr
Ljungarums Förskoleområde
22 apr
Flahults förskoleområde, Slättens förskola
1 apr
Flahults fo Snilleblixtens förskola
1 apr
Månsarps förskola
1 apr
Hovslätt -Tokarps Förskoleområde
25 mar
Anna Dalins förskoleområde
25 mar
Bäckalyckans förskoleområde
13 apr
Jönköpings kommun
3 apr
Jönköpings kommun
3 apr
Barnarpsskolan
3 apr
Barnarpsskolan
31 mar
Barnarps skolområde
3 apr
Österängsskolan
16 apr
Ekhagsskolan
8 apr
Österängsskolan
16 apr
Nyarpsskolan
4 apr
Stadsgårdsskolan
25 mar
Ljungarums skolområde F-6
2 apr
Gräshagens skolområde
22 apr
Junedalsskolan
6 apr
Rosenlundsskolan 7-9
8 apr
Stadsgårdsskolan
25 mar
Södergårdsskolan
8 apr
Södergårdsskolan
8 apr
Stadsgårdsskolan
25 mar
Barnarps skolområde
31 mar
Torps skola-Bankeryd
8 apr
Bymarkens so/Hisingstorpsskolan
2 apr
Sanda Utbildningscentrum
8 apr
Sanda Utbildningscentrum
3 apr
Flahultsskolan
8 apr
Rosenlunds skolområde F-6
1 apr
Junedalsskolan
6 apr
Alfred Dalinskolan
8 apr
Gräshagens skolområde
15 apr
Bymarkens skolområde/Hisingstorpsskolan
2 apr
Bymarkens skolområde/Vätterslundsskolan
2 apr
Jönköpings kommun
12 apr
Gränna skolområde
31 mar
Gemensamma resursenheten
1 apr
Gemensamma resursenheten
1 apr
Gränna skolområde
31 mar
Talavidskolan
10 apr
Attarp 7-9
2 apr
Gränna skolområde
22 apr
Nyarpsskolan
25 mar
Alfred Dalinskolan
8 apr
Barn och elevhälsoenheten
15 apr
Torps skola (Bankeryd)
25 mar
Attarps so 7-9
2 apr
Grundskolor åk 4-6 kopplade till Junedalsskolan
25 mar
Erik Dahlbergsgymnasiet
26 mar
Bäckadalsgymnasiet
6 apr
Bäckadalsgymnasiet
6 apr
Sanering och renhållning
Avd. Fastighet/Städ o Konferens
31 mar
Avd. Fastighet/Städ o Konferens
15 apr
Socialt arbete
BOP-teamet, Missbruksvården
4 apr
Arbetsmarknadsavdelningen
2 apr
Myndighetsenheten
30 apr
Socialtjänstens Bostadsenhet
25 mar
Funtktionshinderomsorgen
26 mar
Funktionshinderomsorgen, område myndighet
2 apr
Flahultsskolan
25 mar
Karlavägen och Vanadingatan
30 mar
Funktionshinderomsorgen
8 apr
Individ och familjeomsorg
17 apr
Arbetsmarknadsavdelningen
31 mar
Kärrhökens gruppbostad
9 apr
IFO, Barn och Ungdom Ungdomsbehandling
28 mar
Funktionshinderomsorgen
8 apr
Strömsbergsvägens gruppbostad
5 apr
Spinnerigatans servicebostad
2 apr
Funktionshinderomsorgen Boende-korttids
13 apr
Tekniskt arbete
Planavdelningen
8 apr
Transport
Avd. Gatu o Park/Teknisk service/TrpC.
25 mar