search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Specialpedagog

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsBymarkens skolområde
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100 %
Tillträdesdag171115 eller enl överenskommelse
Sista ansökningsdag2017-09-14
Referensnr17-60-0543
Publicerad2017-08-24
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Bymarkens skolområde
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100 %
Tillträdesdag
171115 eller enl överenskommelse
Sista ansökningsdag
2017-09-14
Referensnr
17-60-0543
Publicerad
2017-08-24

Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen att söka tjänst som specialpedagog på Bymarkens skolområde. Skolområdet består av två grundskolor; Hisingstorpsskolan F-6 och Vätterslundsskolan F-3. Skolorna är belägna i natursköna omgivningar på Bymarken i de västra delarna av Jönköping.
För närvarande finns ca 550 barn/elever och drygt ett 90-tal anställda inom skolområdet.
Hisingstorpsskolan är en grundskoleenhet F-6 organiserad i arbetslag inom verksamheterna förskoleklass, åk 1-6 och fritidshem medan Vätterslundskolan är en grundskoleenhet F-3 organiserad på liknande vis som Hisingstorp.

Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Bymarkens skolområde arbetar du i Elevhälsoteamet tillsammans med skolledning, skolsköterska, kurator och speciallärare. Du arbetar självklart också tillsammans med alla lärare kring alla elevers bästa. Som specialpedagog har du ett övergripande ansvar för de specialpedagogiska insatser som görs för att elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Du är aktiv i skolans arbete med att utveckla vårt hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete. I din roll ingår att ge samtalsstöd och råd till personal och vårdnadshavare. Du har ett övergripande ansvar för genomförande och upprättande av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Du arbetar också med att göra observationer och mer specifika kartläggningar på organisations-, grupp- och individnivå t.ex. utredningar kring elevers läs-, skriv- och matematiska förmågor. Du dokumenterar kontinuerligt ditt arbete i verktyget PMO.

Kompetenskrav
Du är utbildad specialpedagog med någon av inriktningarna svenska eller matematik. Vi ser gärna att du också har examen som grundskollärare. Du har kompetens och intresse för att utveckla användningen av digitala verktyg tillsammans med personal och elever. Du är en positiv person som ser möjligheter och bidrar till utveckling i skolan. Du är trygg i din lärarroll, en tydlig ledare och en god förebild. I ditt arbete sätter du elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du har ett inkluderande förhållningsätt, är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har god samarbetsförmåga och har lätt att kommunicera om ditt uppdrag i varje möte med elever, vårdnadshavare och kollegor. Det är en merit om du har utbildning i ITPA 3, Logos eller andra verktyg inom specialpedagogik.

Övrigt
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet för tjänsten.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång

Upplysningar
Lena Nordh-Jonsson, rektor 036-10 6172
Jonna Nilsson, biträdande rektor 036-107092
Sofia Wissö, biträdande rektor 036-106884
Marie Sundberg, Lärarförbundet 0736-383350
Carina Lundberg Lärarnas Riksförbund 0709-227361

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.