search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Specialpedagog

#LI-priority
FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsPer Brahegymnasiet
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
Tillträdesdag2018-01-02 eller enl överenskommelse
Sista ansökningsdag2017-10-08
Referensnr17-61-0125
Publicerad2017-09-06
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Per Brahegymnasiet
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
2018-01-02 eller enl överenskommelse
Sista ansökningsdag
2017-10-08
Referensnr
17-61-0125
Publicerad
2017-09-06

Per Brahegymnasiet...
Per Brahegymnasiet har en lång tradition som skola med rötter från 1200-talet. Skolan ligger centralt i Jönköping med ca 1100 elever och 140 medarbetare. Våra högskoleförberedande utbildningar är EK, ES, HU, NA och SA, yrkesexamen inom HT samt Introduktionsprogram. Vi har också IB som är en internationell gymnasieutbildning.
Bredden av utbildningar och inriktningar sätter en positiv prägel på stämningen i skolan. Vi har en lång tradition av att möta elever som har höga ambitioner och som vill hitta vägen mot sina framtida mål. Skolan är organiserad i tre rektorsområden med gemensamma stödfunktioner.


Vad gör du...
Som specialpedagog kommer du att ingå i de elevhälsoteam som i huvudsak arbetar mot estetprogrammet och språkintroduktion. Du arbetar med elevhälsofrågor i nära samverkan med övriga kompetenser i teamen, rektorer, och med programmens lärare inom rektorsområdena. Du är delaktig i arbetet med att utveckla elevhälsoarbetet på skolan och arbetar förebyggande med att undanröja hinder för lärande. Du kommer att arbeta med stöd och handledning riktad till elever med svårigheter att nå målen i olika ämnen i utbildningen. Det arbetet sker enskilt, i grupp eller på organisationsnivå. Specialpedagogen ansvarar vidare för att utreda och göra pedagogiska kartläggningar som ligger till grund för rektors beslut om särskilt stöd eller ej.

Handledning till lärare är en naturlig del i arbetet med en samlad elevhälsa. Du arbetar i nära samarbete med övriga speciallärare/specialpedagoger på skolan och en del av ditt uppdrag kan vara att verka i övergripande specialpedagogiska frågor och i kvalitetsarbetet.


Vem är du...
Du har Specialpedagogexamen eller är under utbildning och en Lärarexamen med lärarlegitimation helst för grundskolans senare år eller gymnasiet. Har du erfarenhet av att arbeta som specialpedagog i gymnasiet är det meriterande, så också om du har kompetens inom området språkutvecklande arbetssätt.

Du ska vara kommunikativ och ha lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är bra på att arbeta i team och att samarbeta med andra. Du har även förmåga att arbeta självständigt och att driva ditt eget arbete. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.


Övrigt...
Jönköpings kommun använder Vklass som lärplattform. Därför förväntas du även ha vana och kunskap att hantera moderna IKT-verktyg.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig/inlasad personal.


För att underlätta rekryteringen…
Ber vi dig bifoga för tjänsten relevanta betyg och intyg när du söker samt minst två referenser. Tänk även på att lagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag från belastningsregistret och att handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.


Upplysningar
Agneta Ljunggren, biträdande rektor, tfn 036-10 50 14, 072-526 07 89

Fackliga organisationer
http://www.jonkoping.se/fackligaubf

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.