search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Fritidsassistent 2 platser

FörvaltningKultur- och fritidsförvaltningen
ArbetsplatsAvdelning Ung Fritid
AnställningsformTidsbegränsad
Omfattning100%
TillträdesdagSnarast t o m 2017-12-31*
Sista ansökningsdag2017-09-24
Referensnr17-42-0024
Publicerad2017-09-07
Förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Arbetsplats
Avdelning Ung Fritid
Anställningsform
Tidsbegränsad
Omfattning
100%
Tillträdesdag
Snarast t o m 2017-12-31*
Sista ansökningsdag
2017-09-24
Referensnr
17-42-0024
Publicerad
2017-09-07

Arbetsplatsbeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens öppna fritidsverksamhet och för fritidsgårdar i 10 geografiska fritidsområden.

Den främjande öppna verksamheten ska vara central i Ung Fritids verksamhet. Den ska under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars umgänge och aktiviteter på den fria tiden. Avdelningens verksamhet ska upplevas som attraktiv av ungdomar i åldern 10 – 25 år med fokus på 10 -19 år, där de oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller religiös tro ska kunna mötas på lika villkor.

Avdelningens verksamhet ska präglas av ett positivt umgängesklimat med öppenhet och mångfald som viktiga faktorer där utrymme skall ges för ungdomarnas egna möten och positiva fritidsaktiviteter. Under fria former ska ungdomar stimuleras till att förverkliga sina fritidsintressen så att de stärker och berikar utveckling och välbefinnande.


Arbetsuppgifter
Leda, samordna, utveckla och stimulera barn och ungdomars fritidsaktiviteter i fritidsområdet.
Målgrupp är barn och ungdomar i åldern 10-25, med särskilt fokus på åldern 10-19 år. Som fritidsassistent på våra mötesplatser har du som uppdrag att skapa möjligheter för ungdomars utvecklande av självkänsla och identitet.

Den övergripande metoden är personalens bemötande och coachande förhållningssätt. Våra mötesplatser är arenor där deltagarna upplever att de har inflytande över resursernas fördelning i verksamheten och kan vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter. Alla ska kunna delta på lika villkor och därför prioriteras jämställdhets- och mångfaldsarbetet högt.

Fritidsassistenter arbetar också med uppsökande verksamhet på skolor och i föreningar med olika former av områdesanknutna projekt i fritidsområdet samt även kommunövergripande projekt och verksamheter.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, såsom fritidsledare, fritidspedagog, eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper och B-körkort.

Du är självständig och har en god förmåga att kommunicera. Då ett gott bemötande är en självklarhet inom verksamheten, söker vi dig med god förmåga i relationskapande och samarbete och att du har en positiv inställning. Det är en förutsättning att du är flexibel och har lätt för att strukturera upp situationer och är stabil. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Övrigt
Tjänsten innebär arbete på obekväm arbetstid.
Urval och rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
*Vikariatet kommer ev. att kunna förlängas.

Upplysningar
Enhetschef, Linda Jansson tel. 036- 10 63 38
Enhetschef, Anders Jaldenius tel. 036- 10 69 40
Vision, Christer Zachrisson tel. 036-10 69 03

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen driver, stödjer och främjar verksamheter som bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga i kommunen, verkar för att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik och aktiv fritid, en god allmänkulturell verksamhet, bibliotek och stöd till kulturföreningar.
Kommunala fritids-, bad- och idrottsanläggningar ryms inom ansvarsområdet liksom föreningsstöd, vissa ungdomspolitiska frågor, samordning av insatser för friluftsliv, vissa folkhälsofrågor, frivilligcentralen, folkbiblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet som bland annat omfattar verksamhet inom dans, film, kulturarv, offentlig utsmyckning och kultur för barn och ungdom.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.