search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

1:e socialsekreterare till Invandrar och flyktingsektionen

FörvaltningSocialförvaltningen
ArbetsplatsInvandrar och flyktingsektionen
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
TillträdesdagEnligt överenskommelse
Sista ansökningsdag2018-01-14
Referensnr17-70-0270
Publicerad2017-12-14
Förvaltning
Socialförvaltningen
Arbetsplats
Invandrar och flyktingsektionen
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2018-01-14
Referensnr
17-70-0270
Publicerad
2017-12-14

Vilka är vi?
Flyktingmottagandet är rekordhögt vilket ställer höga krav på vår sektion och därmed behöver vi fler duktiga medarbetare som vill vara med och göra skillnad för våra nya kommuninvånare. Invandrar – och flyktingsektionen som ligger centralt beläget i Jönköping är en spännande arbetsplats där du möter människor från jordens alla hörn. Det är bland annat nyanlända flyktingar och skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som asylsökande, på ett anläggningsboende eller kvotflyktingar från FN:s flyktingläger som beviljats uppehållstillstånd i Sverige genom UNHCR:s program för vidarebosättning.
Invandrar- och flyktingsektionen återfinns inom Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg. Vi består för närvarande av en arbetsgrupp om en sektionschef, 6 flyktingssekreterare, 2 samordnare, 3 flyktingassistenter, 1 sektionsadministratör och en lokalvårdare.

Dina arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare arbetar du i nära samarbete med, och på uppdrag av sektionschefen. Du är arbetsledare och ger beslutsstöd till våra flyktingssekreterare som du stödjer och handleder i det dagliga arbetet. Du är processbärare mellan våra olika sektioner inom IFO och är ett viktigt komplement till sektionschefen i det nära dagliga arbetet. Du samverkar aktivt med övriga sektioner inom socialförvaltningen samt med andra myndigheter och hittar lösningar tillsammans. Vi arbetar med ett tydligt fokus mot arbete- och försörjning där vi vill att du är bidragande till detta genom aktiva kontakter med AF, arbetsmarknadsavdelning och våra övriga 1:e socialsekreterare på lokalkontoren.
Du arbetar vidare med ärendefördelning på sektionschefens uppdrag samt bidrar till att kvalitetssäkra vår handläggning och dokumentation. Du har också vissa egna ärenden samt bistår som medhandläggare i särskilt komplexa ärenden och säkerställer rättssäkerheten för den enskilde.
Arbetsområdet är spännande och utvecklande och berör många områden men främst frågor kring ekonomiskt bistånd till nyanlända i olika faser i kommunens mottagande. Du arbetar med nyanlända i början av sin etableringsperiod samt under och efter den två-åriga etableringsperioden. En annan målgrupp är ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och som har uppehållstillstånd. De flesta i denna grupp studerar på gymnasienivå men några söker arbete eller annan utbildningsväg.
I ditt arbete förväntar vi oss att du håller dig uppdaterad och är väl insatt i migrations- och integrationsfrågorna och följer utvecklingen kring nyanländas etablering. Vi ser gärna att du kan entusiasmera dina medarbetare att genom en aktiv processinriktad handläggning ta in alla sina och individens resurser för att uppnå en framtida egenförsörjning.

Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen och har bred erfarenhet av handläggning av olika biståndsfrågor men framförallt ekonomiskt bistånd. Vi ser att du har goda kunskaper och insikt i kommunernas flyktingmottagande och de statliga regelverk som reglerar området. Det efterfrågas arbetsledarerfarenhet och gärna från arbete som 1:e socialsekreterare. Som person är du strukturerad, har en god förmåga att skapa och bibehålla kontakter, samarbeta och återkoppla. Du är lojal, kan se helheten och handlar i enlighet med fattade beslut, mål, riktlinjer och policys. Du är självgående, har ett lösningsfokuserat arbetssätt och kan skapa engagemang kring arbetsuppgifter och verksamhet. Verksamheten präglas ibland av snabba förändringar varför en förmåga att ta i där det behövs och tillsammans med ledning och kollegor ta ett extra tag efterfrågas.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 100% tjänstgöringsgrad. Vi kan komma att tillämpa löpande urval så du är välkommen med din ansökan redan idag.

Upplysningar
Sajma Rylander, sektionschef 036-106084
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc


Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Socialförvaltningen
Socialtjänstens uppgift är att se till att alla som vistas i Jönköpings kommun får sina grundläggande behov av stöd, vård och trygghet tillgodosedda. Vår verksamhet består av: äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorg.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.