search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Semestervikarier till socialtjänstens verksamheter

FörvaltningSocialförvaltningen
ArbetsplatsIndivid och familjeomsorg
AnställningsformTidsbegränsad
Omfattning100% eller enligt överenskommelse
TillträdesdagEnligt överenskommelse till Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag2018-04-17
Referensnr18-70-0027
Publicerad2018-02-16
Förvaltning
Socialförvaltningen
Arbetsplats
Individ och familjeomsorg
Anställningsform
Tidsbegränsad
Omfattning
100% eller enligt överenskommelse
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse till Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2018-04-17
Referensnr
18-70-0027
Publicerad
2018-02-16

Individ och familjeomsorgen och bostadsenheten i Jönköpings kommun söker semestervikarier till fyra av våra verksamheter inom behandling och stöd, Bruksborg, Mobila teamet och Kärrarps gård, Beroende och svårare psykiatrisk diagnos och Bostadsenheten. Har du avslutad eller pågående utbildning inom området och är en stabil person med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer? Då är du den vi söker!

Vad innebär det att arbeta inom våra verksamheter?
Gemensamt för verksamheterna som du kan läsa mer om nedan, är att vi arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande. Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära alltifrån stöd och hjälp med fysisk- och psykisk hälsa, sysselsättning eller följa med på besök till olika myndigheter. Allt arbete med klienterna sköts i nära samverkan med handläggare samt övriga aktörer som påverkar klientens förändringsarbete positivt. Du kommer också att arbeta med dokumentation.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har pågående eller avslutad KY-utbildning med inriktning behandling, socionom, socialpedagog eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med behandling, stöttning och motivation hos ungdomar, vuxna eller familjer.

Du är en stabil och förtroendeingivande person som kan ge människor ett respektfullt bemötande, skapa goda relationer och har lätt för att sammarbeta med andra. För att trivas hos oss ska du vara engagerad, uthållig och nyfiken på människors olikheter och inte rädd för att möta människor i utsatta situationer.

B-körkort är ett krav.

Bruksborg
Bruksborg är ett kommunalt HVB som arbetar med ett strukturerat verksamhetsinnehåll för män med missbruks- och beroendeproblematik. Bruksborg erbjuder ett boende i en trygg- och drogfri miljö med tillsyn dygnet runt. På Bruksborg finns det 16 platser med olika placeringskategorier såsom utredning- stöd- motivation- och behandling. Det finns utöver dygnsvård utrymme för upp till tio dagvårdsklienter.
I anslutning till Bruksborg finns det tre tränings- och utslussningslägenheter.

Metoder vi använder oss av är bland annat motiverande samtal (MI), återfallsprevention, haschavvänjningsprogram (HAP), CRA och ASI. Andra inslag i verksamheten är bland annat psykosocialt stöd, kontaktmannaskap, social färdighetsträning, sysselsättning och friskvård.

Mobila teamet
Det mobila teamet arbetar med biståndsbedömda insatser med fokus på individ, missbruk och beroende. Teamet vänder sig till män och kvinnor med missbruks/beroendeproblematik och som har en egen bostad. Målet med insatsen är att klienten ska uppleva en ökad livskvalitet, utveckla sin förmåga till att leva mer självständigt och få bättre förutsättningar för att bo kvar i den egna bostaden. Teamet utgår från verksamhetslokalen på Norra Strandgatan i Jönköping.

Metoder vi använder oss av är bland annat motiverande samtal (MI), återfallsprevention, CRA och ESL. Andra inslag i verksamheten är bland annat psykosocialt stöd och behandling, kontaktmannaskap, social färdighetsträning och stöd till sysselsättning. Teamet kan även utföra kortare uppdrag från myndighetssektionens handläggare.

Kärrarps gård
Kärrarp är ett HVB-hem för flickor mellan 13 och 20 år med psykosocial problematik. Det finns åtta platser varav en är akutplats. De som bor här är ungdomar med grund i SoL eller LVU. Personalen arbetar tillsammans med ungdomen för att få vardagen att fungera och att hitta redskap för att rusta sig för framtiden. Motivation, struktur, stöd och förtroende är viktiga delar i arbetet.

Verksamheten bygger på systemteoretisk grund, ett salutogent förhållningssätt och präglas av ett behovsorienterat synsätt. I den dagliga verksamheten jobbar personalen lågaffektivt och med fokus på det som redan fungerar. Olika former av samtalsterapier såsom familjesamtal, individuella samtal och föräldrastödssamtal ingår i behandlingsutbudet för att nå en förändring.

Bostadsenheten
Bostadsenheten har hela kommunen som arbetsområde och erbjuder stöd till familjer och enskilda som inte får en bostad på egen hand. Utifrån den enskildes behov utförs stöd och tillsyn i boendet som erbjuds genom andrahandskontrakt med tilläggsavtal i olika typer av bostäder.
Individerna kommer i dag från olika sektioner inom socialtjänsten; försörjningsstöd, missbruk, funktionshinderomsorg, barn och unga, eller kvinnofrid.

Vi arbetar klientorienterat med stort fokus på hyresgästen och dennes motivation att ha en lyckad bostadssituation. Arbetet innebär att du är kontaktperson till att antal hyresgäster. Du besöker enskilda i deras hem för att på olika sätt stötta upp i boendet. Det kan handla om att ge råd och stöd kring skötsel, motivera till stödinsatser eller följa med på besök till olika myndigheter. Enheten består av 18 medarbetare och arbetet leds av en enhetschef.

Beroende och svårare psykiatrisk diagnos
Vi är ett team som samarbetar från kommunens socialförvaltning och Region Jönköpings läns psykiatri för att erbjuda samtidig behandling av beroendet och den psykiska problematiken. På BoP arbetar 3 psykiatrisjuksköterskor från regionen och tre alkohol och drogbehandlare från kommunen samt en läkare och psykolog.
Arbetet innebär bland annat att närvara i social samvaro i våra lokaler och vid öppet hus för klienter varje förmiddag. Vi arbetar med Motivations- samtal, är ett stöd vid kontakter med andra myndigheter eller resurser i samhället och vi gör hembesök. Vi arbetar alltid två och två eller flera tillsammans.

Bonus till semestervikarier
Arbetar du sex veckor eller längre kommer du få en bonus utöver din ordinarie lön. Bonusen blir högre ju fler veckor du arbetar under semesterperioderna. Exakt hur mycket bonus som du får beror på antal veckor du arbetar.

Övrigt
Vi söker ett par semestervikarier till varje verksamhet så vänligen ange in din ansökan vilken eller vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta i. Vi kommer tillämpa löpande urval så du är välkommen med din ansökan redan idag!

Upplysningar
För information om rekryteringsprocessen och ansökan kontakta rekryteringsenheten 036-107575.
- Bruksborg och Mobila teamet sektionschef Ewa Blomqvist 036-103734
- Kärrarps gård samordnare Patrik Öjhage 036-107713
- Bostadsenheten sektionschef Johanna Jinnestrand 036-103432
- Beroende och svårare psykiatrisk diagnos sektionschef Anna-Karin Magnusson 036-107421

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Socialförvaltningen
Socialtjänstens uppgift är att se till att alla som vistas i Jönköpings kommun får sina grundläggande behov av stöd, vård och trygghet tillgodosedda. Vår verksamhet består av: äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorg.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.