search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Specialpedagog

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsHammardalens förskoleområde
AnställningsformTillsvidareanställning
Omfattning100 %
Tillträdesdag2018-08-06
Sista ansökningsdag2018-03-18
Referensnr18-60-0060
Publicerad2018-02-26
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Hammardalens förskoleområde
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
100 %
Tillträdesdag
2018-08-06
Sista ansökningsdag
2018-03-18
Referensnr
18-60-0060
Publicerad
2018-02-26

Arbetsplatsbeskrivning
Hammardalens förskoleområde ligger i Norrahammar söder om Jönköping och består av Norrahammars förskola och Rosengårds förskola med totalt cirka 145 barn. På Rosengårds förskola finns en av kommunens särskilda verksamheter, Igelkotten, där barn med olika funktionsvariationer går integrerat med typiska barn i en grupp av cirka 12 barn.
Tjänsten delas i nuläget med Flahults förskoleområde som består av Snilleblixtens förskola och Slättens förskola med cirka 150 barn.

Arbetsuppgifter
Som specialpedagog i förskolan arbetar du på förskolechefens uppdrag. Då förskolans verksamhet står utanför skolornas elevhälsoteam blir därför samverkansuppdraget med andra stödinsatser i samhället extra viktigt. I Jönköpings kommun finns beslut om och rutiner för regelbunden samverkan mellan förskola, pedagogisk omsorg och kommunens familjecentraler. Det gemensamma samverkansuppdraget är att utveckla och upprätthålla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för god barnhälsa, samt fungerande samarbetsrutiner i det viktiga, åtgärdande arbetet. Förskolans specialpedagoger är betydande aktörer i detta uppdrag.
Du kommer ha en nära kontakt med förskollärarna på förskolorna med observationer, utredningar, handledning och upprättande av handlingsplaner.
Ditt uppdrag mot avdelning Igelkotten är att ha ett övergripande ansvar över handlingsplaner, kontakter med habilitering, särskola, vårdnadshavare och andra aktuella aktörer fungerar på ett tillfredställande sätt. Du kommer ha en regelbunden kontakt med varje barns ansvarspedagog. För att kunna stödja och handleda pedagogerna krävs att du avsätter tid att delta i det dagliga arbetet på Igelkotten.

Kompetenskrav
Du har en specialpedagogisk examen, eller närmar dig slutet av din utbildning. Önskvärt är att du är legitimerad förskollärare, men inget krav. Vi kommer lägga stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett stort engagemang. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.

Övrigt
Nuvarande innehavare av tjänsten arbetar 80 %. Vid önskemål om 100 % kan överstigande del täcka eventuellt behov hos ytterligare ett förskoleområde.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://digitaliseringsinitiativet.se/belastningsregistret

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Johanna Sandwall, Förskolechef Hammardalens förskoleområde 036-10 36 71
Cristin Forsgren, Förskolechef Flahults förskoleområde 036 -10 37 03
Carina Ahlgren, Förskollärare Igelkotten, Lärarförbundet 036-10 36 79

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.