search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Kurator

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsSödergårdsskolan
AnställningsformTidsbegränsad
Omfattning100 %
Tillträdesdag2018-04-01 till 2018-10-31
Sista ansökningsdag2018-03-18
Referensnr18-60-0089
Publicerad2018-03-01
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Södergårdsskolan
Anställningsform
Tidsbegränsad
Omfattning
100 %
Tillträdesdag
2018-04-01 till 2018-10-31
Sista ansökningsdag
2018-03-18
Referensnr
18-60-0089
Publicerad
2018-03-01

Arbetsplatsbeskrivning
Södergårdsskolan är en mångkulturell F-6 skola med ca 450 elever som är belägen i södra Huskvarna. Till skolan är det gångavstånd från Huskvarna centrum men det finns också goda kommunikationer. Ungefär hälften av våra elever går på någon av våra fem fritidshemsavdelningar. På skolan finns det 75 medarbetare.
Lekerydsskolan är en landsbygdsskola med årskurserna F-6. Det finns god kommunikation från Huskvarna.

Arbetsuppgifter
Skolkuratorns arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via lärare för att stödja enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.
Kurator:
- ansvarar för det sociala och psykosociala perspektivet i elevhälsan.
- har stödsamtal med enskild elev/ föräldrar/ vårdnadshavare.
- har flerpartssamtal elev - föräldrar - lärare - nätverk.
- arbetar med elever i grupp, gruppsamtal.
- ger konsultation till skolpersonal utifrån ett socialt/psykosocialt perspektiv.
- gör skolsocial kartläggning/ utredning av enskild elev.
- arbetar med krishantering.
- medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande.
- genomför informationsinsatser.

Kompetenskrav
Skolsocialt arbete kräver kunskaper om barn- och ungdomars utveckling och deras situation i samhället. Det omfattar kunskap om vårt välfärdssystem i form av socialföräkringar och sociallagstiftning. Dessutom krävs kunskap om lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, rör sekretess och kommunal förvaltning.
Socionomexamen eller likvärdig utbildning krävs för arbetet.

Övrigt
Du kommer att tjänstgöra på två skolområden. Södergårdsskolan 80% och Lekerydsskolan 20%. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter från att vara kurator på en skola. Du ska tillsammans med båda berörda skolor ha ett nära samarbete. I din roll som kurator är samarbete och goda relationer av stor betydelse.

Upplysningar
Mona Olofsson, rektor Södergårdsskolan tfn. 036-10 39 74
Ulf Vaim, rektor Lekerydsskolan tfn. 036-10 24 25

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.