search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Lärare inriktning Fritidshem

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsBarnarpsskolan
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100
Tillträdesdag2020-08-17
Sista ansökningsdag2020-08-03
Referensnr20-60-1544
Publicerad2020-06-26
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Barnarpsskolan
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100
Tillträdesdag
2020-08-17
Sista ansökningsdag
2020-08-03
Referensnr
20-60-1544
Publicerad
2020-06-26

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Välkommen till oss på Barnarpsskolan!
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Barnarp är ett förhållandevis långsmalt samhälle som till den större delen består av villabebyggelse. Det finns en busshållplats i direkt anslutning till Barnarpsskolan. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även elevunderlaget. Läsåret 2020/2021 närmar sig Barnarpsskolan 400 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Vår personalstyrka på ca 65 engagerade personer värnar om och sprider hjärtlig och välkomnande atmosfär!

På Barnarpsskolan finns tillgång till ett modernt mediatek, IT-administratör och administratör. Vårt elevhälsoteam är starkt och arbetar hela tiden för att förstärka och stödja undervisningen så optimalt som möjligt. Med våra sex fritidshem har vi möjlighet att ha mindre elevgrupper vilket vi är stolta över. Vi har en fullstor idrottshall men använder också vår skolskog och den närliggande naturen både för att få kunskaper, men också för fritid och rekreation. Vi har en rörelsesattsning på skolan  som syftar till att öka den dagliga rörelsen för alla elever. Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Alla klasser hos oss börjar skoldagarna med ett startblock och under skoldagen ska alla elever få minst en brain break. Hoppas att du vill vara med oss och forma framtidens medborgare!

Ditt nya jobb
Ditt huvuduppdrag som lärare i fritidshem är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Som lärare i fritidshem har du gemensamt med andra lärare i fritidshem huvudansvar för att undervisningen på fritidshemsavdelningen uppfyller kraven som tydliggörs i fritidshemmets styrdokument. Utförandet görs tillsammans med hela avdelningens personal men du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka, leva och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir målstyrd.  En del av uppdraget på Barnarps skolområde är också att våra sex fritidshemsavdelningar samarbetar och ser sig själva som ett fritidshem.

Du arbetar för att främja elevernas sociala utveckling och arbetar samtidigt praktiskt för att eleverna ska nå kunskapsmålen, du ser det som en självklar del av den vardagliga verksamheten. I ditt uppdrag ingår att skapa god kontakt med elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet, då bemötande och samarbetsförmåga är viktiga aspekter i verksamheten. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

I ditt uppdrag arbetar du aktivt för att samarbetet mellan fritidshem och skola ska ge eleven en förstklassig utbildning fört att bli väl förberedd i livet, nu och i framtiden. Samarbete är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och fortsätta att utvecklas mot gemensamma mål. Tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget arbetar du gemensamt för att bidra med olika forum och moment för att skapa en trygg, meningsfull och dynamisk lärandemiljö för eleven hela dagen. 

Din kompetens
Som behörig lärare i fritidshem är du väl förtrogen med läroplanen, LGR 11. Du ser det som en självklarhet att anpassa den verksamhet som du arbetar i utifrån elevernas olika förutsättningar. Du ser det som din uppgift att finna rätt pedagogik som stimulerar elevers utveckling och lärande samt erbjuda alla elever en meningsfull fritid.
Du är en engagerad ledare och bemöter varje elev utifrån dennes behov. Vi ser gärna att du har kunskaper om och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. Vidare har du lätt för att samarbeta och samverka i ett arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår. En del av din tjänst innefattar samverkan med skolan, vilket kan innefatta undervisning under skoltid i olika ämnen, beroende på din behörighet, men även i form av resurs i skolundervisningen. På fredagskonferenserna deltar du i kollegialt lärande tillsammans med övriga fritidslärare och vidareutvecklar undervisningen för alla elevers utveckling mot målen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Intervjuer kommer hållas efter sommarledighet, v.32

Vill du veta mer?
Christian Syversen, TF rektor, 036-103911
Peter Antevik, ombud Lärarförbundet, 036-103862, 072-5709067
Hans Müntzing, ombud Lärarförbundet, 036-103862, 072-5709067


Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun är landets åttonde största arbetsmarknadsregion, med närmre 140 000 invånare. Dessutom ett av Nordens ledande transport- och logistikcentrum. Här finns en internationell högskola och ett starkt föreningsliv. Var du än väljer att bosätta dig är det nära till natur och vatten. Vi är en stor arbetsgivare, cirka 12 000 anställda med 300 yrkesroller. Vi växer och är alltid på jakt efter ny kompetens, med olika bakgrunder och erfarenheter – men med den gemensamma drivkraften att vilja vara med och skapa en stad att besöka, leva, verka och bo i. Att vara med och göra vårt Jönköping bättre för alla.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.