search
Sök
menu
Meny

Verksamhetsbeskrivningar inom vård och omsorg

B

Det finns stor variation på arbetsuppgifter när du söker sommarjobb hos oss. Visste du att 9 av 10 sommarvikarier trivs på sitt jobb.

Har kan du läsa mer om våra olika områden inom äldre och funktionshinderomsorgen.

Patrullen

Jönköpings kommuns patrull ansvarar för samtliga trygghetslarm inom kommunen, cirka 2500 stycken. Här svarar du på de trygghetslarm som kommer in och genomför planerade besök hemma hos personer med hemtjänst och personlig assistans. Dessa besök sker nätter och helger och då genomför patrullen vanliga omvårdnadsuppgifter och tillsyn, eftersom hemtjänsten inte är bemannad under denna tid. Arbetet sker två och två och det blir mycket transport med bil eftersom du arbetar i hela kommunen. B-körkort för bil med manuell växling är därför ett krav.

Patrullen söker undersköterskor och vårdbiträden. Arbetstiden är dag, kväll och natt.

Arbetet innebär stor frihet att forma sin egen arbetsdag och självständigt arbete i samverkan med bland annat hemtjänst och distriktssköterska. Att arbeta här är spännande och utmanande – inget arbetspass är det andra likt.

Är du intresserad av att jobba inom patrullen i sommar? Ansök här: sommarjobb inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldreboende

På ett äldreboende är hyresgästerna i behov av service och omvårdnad dygnet runt. Här har samtliga en mindre lägenhet med ett gemensamt kök där vi som personal alltid finns tillgänglig. Personerna får det stöd och hjälp de behöver inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Alla boende på ett äldreboende har trygghetslarm.

Dina arbetsuppgifter är personlig omvårdnad och hygien, hjälpa till vid måltider och servera mat samt sköta tvätt och städning. Social stimulans är en del av arbetet och det är viktigt hyresgäster får en meningsfull vardag. Promenader och fika är exempel på aktiviteter som de boende kanske är intresserad av.

Att arbeta på ett äldreboende är roligt om du gillar att lära känna olika personer och få ta del av deras livshistorier. Ansök här: sommarjobb inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Äldreboende för ensamma män med missbruk

Solstickegatans äldreboende har en specialenhet med tio lägenheter för äldre män med missbruksproblem.

De boende är i behov av stöd och hjälp för att få en strukturerad vardag. Som omvårdnadspersonal gör du vardagliga insatser som dusch, tvätt och städ men den främsta uppgiften är att ge en god tillvaro med din närvaro.

För att kunna jobba här måste du ha ett B-körkort då vi dagligen åker ut med våra boende på olika ärenden och utflykter.

Låter det som ett sommarjobb för dig, ansök här: sommarjobb inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Hemtjänsten

Att arbeta inom hemtjänst innebär att du utför arbetsuppgifter i personers egna hem.

Uppgifterna är varierande och kan bestå av att ge hjälp och stöd med personlig omvårdnad och hygien, måltider, inköp av mat, tvätt och städ samt ledsagning. Social samvaro som promenader eller andra aktiviteter ingår om du arbetar i hemtjänsten.

Att åka på trygghetslarm gör du också.

Inom hemtjänsten finns även möjligheten att arbeta inom pooltjänst som innebär att ha hela kommunen som arbetsområde. Arbetet sker då där behovet finns.

Hemtjänsten är ett varierat och roligt arbete, dagarna ser olika ut. Är du intresserad av att söka sommarjobb inom hemtjänsten? Ansök här: sommarjobb inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Serviceboende

Serviceboende finns för personer med en funktionsnedsättning som behöver hjälp och stöd, men också klarar sig bra på egenhand. De bor i egen lägenhet och oftast är ett vanligt hyreshus.

Personalen finns alltid nära till hand och i servicebostaden finns ett antal lägenheter som alla har nära till gemensamma utrymmen. Här finns gemensamt kök och vardagsrum där boenden kan träffa personal och varandra.

De som bor här får hjälp med exempelvis: omvårdnad och hygien, att komma iväg till sitt arbete, skolan eller daglig verksamhet, att sköta lägenheten, planera, handla eller laga mat. Skulle det passa dig att arbeta här, ansök här: sommarjobb inom funktionshinderomsorgenlänk till annan webbplats

Gruppboende

Gruppboende är som ordet säger boenden som är grupperade tillsammans. Det finns gemensamma utrymmen och här finns personal dygnet runt. Här bor personer med funktionsnedsättning som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

De som bor på här får stöd av personalen dygnet runt. Du hjälper till med städning, tvätt, hygien, omvårdnad, eller att laga och handla mat, med mera.

Vi anordnar också aktiviteter som är frivilliga att delta i för de boendena. Personernas önskemål och synpunkter ska styra så långt det är möjligt.

Vill du sommarjobba på ett gruppboende, ansök här: sommarjobb inom funktionshinderomsorgenlänk till annan webbplats

Korttidsboende äldre

Korttidsboende är en form av äldreboende för en begränsad tid. Anledningen kan vara att personen direkt efter en sjukhusvistelse behöver extra hjälp och stöttning. Det kan också gälla rehabilitering för att klara sig själv hemma eller i väntan på en permanent plats på ett äldreboende.

På korttidsboendet består arbetsuppgifter av personlig omvårdnad och hygien, hjälpa till vid måltider och servera mat, tvätta kläder och städa rummen.

Social samvaro så som promenader, fikar och andra aktiviteter beroende på personens intressen.

De som bor här har trygghetslarm.

Låter ett sommarjobb på ett kortidsboende intressant, ansök här: sommarjobb inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Korttidsboende Funktionshinderomsorgen

Korttidsboende är för funktionshindrade barn och ungdomar som är vistas här under en begränsad tid. Någon bor här en helg, en annan en vecka eller månad. Här bor man för att ge föräldrar avlastning eller för miljöombyte.

På korttidsboendet består arbetsuppgifter av personlig omvårdnad och hygien, hjälpa till vid måltider och servera mat, tvätta kläder och städa rummen.

Social samvaro är högt prioriterat exempelvis:  promenader, bad, bio, bowling och andra aktiviteter beroende på de boendes intressen.

Låter ett sommarjobb på ett kortidsboende intressant, ansök här: sommarjobb inom funktionshinderomsorgenlänk till annan webbplats

Hemteam

Efter att en person har kommit hem från en sjukhusvistelse utreder hemteamet tillsammans med denne vilket stöd och hjälp, vård och omsorg som behövs i vardagen för att göra den hanterbar och meningsfull.

Du utför planerad omsorg, vård och rehabilitering från och med första dagen hemma från sjukhuset. I arbetet ingår dag- kväll och helgtjänstgöring. Om det finns behov av vård och omsorg under natten kommer patrullverksamheten hjälpa till.

Ett arbete inom hemteam är utvecklande och omväxlande samt sker i nära samarbete med i andra professioner, så som sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare.

Låter ett sommarjobb inom hemteam intressant? Ansök här: sommarjobb inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Kök

Mat och kost är en viktig del i vardagen. I våra kök arbetar kockar och köksbiträden. Kockarna planerar, förbereder och tillagar maten och gör även viss livsmedelsbeställning. Ekonomibiträden arbetar med förberedelser, packning och servering. Både kock och ekonomibiträde hjälper också till med disk och städ.

Arbetsuppgifterna varierar och arbetet görs efter ett rullande schema. På så sätt lär sig alla de sysslor som förekommer i köket.

Jönköpingen kommun har 20 kök med 130 medarbetare som varje dag producerar cirka 4000 portioner både till egna restauranger och till enskilda hem.

Här är arbete fartfyllt och aktivt med bra arbetstider jämfört med andra jobb i samma bransch. Är du intresserad av ett sommarjobb här? Ansök här: sommarjobb inom köklänk till annan webbplats

Dagverksamhet äldre

Här träffas de som är 65 år och äldre som fortfarande bor hemma för att tillsammans med personal skapa en meningsfull dag.

I Jönköpings kommun finns det dagverksamhet med två olika inriktningar, en med inriktning för de med demenssjukdom och en med social inriktning.

Verksamheten är till för de som är i behov av stöd, stimulans och gemenskap och aktiviteterna utformas efter besökarnas behov och förmåga. Exempel på aktiviteter förutom samvaro och fika är sång och musik, gymnastik, sällskapsspel och hantverk.

Vill du arbeta inom dagverksamhet i sommar? ansök här: sommarjobb inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Daglig verksamhet funktionshindrade

Här får personer med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning. Aktiviteterna är individuellt anpassade efter förmåga, behov och intresse. Målet är att aktiviteterna ska bidra till ökad livskvalitet genom gemenskap, personlig utveckling, arbetsträning, stimulans och delaktighet i samhället.

Det finns flera verksamheter med olika yrkes- och intresseinriktningar bland annat: produktion och packarbete, dans, konst, musik, café, utegrupp, hantverk, secondhandaffär, hunddagis, träverkstad med mera.

Arbetet innebär att vara ett stöd för deltagarna och instruera och handleda dem i det dagliga arbetet.

Här får du användning av din kreativa förmåga. Vill jobba här i sommar, ansök här: sommarjobb inom funktionshinderomsorgenlänk till annan webbplats

Socialpsykiatrin

Här kan du arbeta på serviceboende eller gruppboende, boendestödsteamet eller träffpunkten.

Socialpsykiatrin finns till för personer med psykiska-, neuropsykiatriska- eller intellektuella funktionsnedsättningar. Här arbetar vi med tillvarata personens egna resurser och styrkor. Du ger stöd och motiverar till aktivitet i det dagliga livet. Givetvis är du även ett stöd och till hjälp när personen inte klarar själv.

Träffpunkten finns till för att träffas och umgås, fika, vara med i en aktivitetsgrupp, spela spel, sitta framför datorn eller bara vara. Där är vi som personal alltid närvarande.

Är du intresserad av att arbeta inom socialpsykiatrin? Ansök här: sommarjobb inom funktionshinderomsorgenlänk till annan webbplats 

Personlig assistent

Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning i det dagliga livet. Personen har i de flesta fall omfattande behov av vård och stöd och kan ha fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. 

Du arbetar i hemmiljön med personens egna resurser och behov. Du förväntas stödja och motivera personen i de delar av livet som personen har svårt att genomföra på egen hand och målet är att han eller hon ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du jobbar oftast ensam och stöttar i vardagen med saker som personlig hygien, förflyttning och kommunikation. Det kan även innebära exempelvis träning, hushållsarbete och aktiviteter tillsammans.

Det är ett självständigt och varierat arbete som utgår ifrån personens livssituation.

Vill du arbeta som personlig assistent i sommar? Ansök här: sommarjobb inom funktionshinderomsorgenlänk till annan webbplats 

Enhetschefer

Enhetschefen har ansvar för helheten genom strukturera, planera och utveckla enheten. I rollen som vikarierande enhetschef i sommar har du verksamhets-, arbetsmiljö-, ekonomi- och personalansvar och är underställd områdeschefen.

Du har tillgång till stöd och hjälp av bland annat HR-konsult, rekryteringskonsult och ekonom för att underlätta arbetet och vägledning. Vid oklarheter finns det alltid personer att rådfråga.

Att arbeta som enhetschef under sommaren innebär att du helt enkelt ser till att verksamheten fungerar och är bemannad samt löser de problem som dyker upp. Låter detta som ett sommarjobb för dig? Ansök här: kommer inom kort

Biståndshandläggare

Ett flertal av socialtjänstens insatser är biståndsbedömda. Insatser kan till exempel vara hemtjänst, dagverksamhet, boende eller trygghetslarm.

För att ansöka om en insats eller få mer information kontaktas en biståndshandläggare. Som biståndshandläggaren informerar och vägleder du hur och vilka olika insatser som finns.

Du utreder också vilken insats som behövs, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning. Du ansvarar även för att följa upp besluten.

Arbetet är utvecklande och du har stor kontakt med anhöriga, vårdgivare och andra myndigheter vilket gör att du måste känna dig bekväm med den typen av
kontakter.

Låter detta intressant? Ansök här: kommer inom kort

Kostchefer

Kostchefen har verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar
för flera olika kök och ingår i en chefsgrupp med andra kostchefer och är
underställd områdeschefen. Som vikarierande kostchef i sommar har du ett stort ansvar och driver verksamheten efter uppsatta mål och ansvarar för att verksamheten bedrivs med en god kvalitet även under sommaren.

Du ansvarar även för att genomföra egenkontroller. Det finns alltid tillgång till HR-konsult, rekryteringskonsult, ekonom samt administrativ resurs i arbetet för vägledning. Vid oklarheter i arbetet kommer det alltid att finnas personer att fråga om råd.

Vill du jobba som kostchef i sommar? Ansök här: kommer inom kort

Kontakt

Rekryteringsenheten
Tfn 036-10 75 75