search
Sök
menu
Meny

Vill du skriva en uppsats inom området pedagogik?

Är du student och söker ämne för uppsats eller examensarbete?

IUP och/eller E-dok

Det finns en del som pekar på att elever från resursstarka hem är de som "får ut något" av skolans sätt att dokumentera måluppfyllelsen via IUP och/eller e-dok. Om så är fallet borde man titta närmare på detta. I Jönköpings kommun har man under ett antal år arbetat hårt med att införa e-dok och det vore intressant att få veta om det (e-dok) fungerar som en del i skolans kompensatoriska uppdrag.

Electronic documentation

Is the municipal electronic documentation of pupil achievement working as a tool, helping the pupil and their parents to get higher grades or understanding? There is indications that there is a stronger correlation between homes with higher education and the benefits from this type of documentation.

Intresseanmälan - uppsatser inom ämnesområdet pedagogik - IUP och/eller E-dok *
User information
Thony Kankare
Tfn 036-10 64 72