Verksamhetsbeskrivningar inom vård och omsorg

Har kan du läsa mer om våra olika verksamheter inom funktions­hinderomsorgen och äldreomsorgen.

Socialpsykiatri och boendestöd

Socialpsykiatrin finns till för personer med psykiska-, neuropsykiatriska- eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du som arbetar inom socialpsykiatrin är på service- eller gruppboende, i boendestödsteamet eller på träffpunkten. Här arbetar du med tillvarata personens egna resurser och styrkor. Du ger stöd och motiverar till aktivitet i det dagliga livet. Givetvis är du även ett stöd och till hjälp när personen inte klarar själv.

Träffpunkten finns till för att träffas och umgås, fika, vara med i en aktivitetsgrupp, spela spel, sitta framför datorn eller bara vara. Där är du som personal alltid närvarande.

Servicebostad

Servicebostad är en boendeform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. En servicebostad består av ett antal lägenheter som ligger samlade i samma eller kringliggande hus. Dygnet runt erbjuds stöd utifrån den boendes behov i den egna lägenheten av en fast personalgrupp.

Servicebostäder finns för personer med en funktionsnedsättning som är i behov av hjälp och stöd, men också klarar sig bra på egen hand. Man bor i egen lägenhet, där det finns gemensamt kök och vardagsrum där boenden kan träffa varandra och personal som alltid finns nära till hands.

Du som personal på ett serviceboende hjälper bland annat till med omvårdnad och hygien, handla och laga mat, sköta lägenheten, planera och hjälper den boende att komma iväg till arbetet, skolan eller daglig verksamhet.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt. Du som arbetar här hjälper bland annat till med städning, tvätt, hygien, omvårdnad, eller att laga och handla mat.

Personalgruppen anordnar även aktiviteter som är frivilliga att delta i för de boende, vars önskemål och synpunkter ska styra så långt det är möjligt.

Film: Välkommen till en av våra gruppboenden! Länk till annan webbplats.

Sommarjobba inom funktionshinderomsorgen

Boende och korttids

Boende och korttids finns till för personer med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du som arbetar inom boende och korttids är på service- eller gruppboende alternativt korttidsboende och barn/ungdomsboende. Korttidsboende och barn/ungdomsboende vänder sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Här arbetar du med tillvarata personens egna resurser och styrkor. Du ger stöd och motiverar till aktivitet i det dagliga livet. Givetvis är du även ett stöd och till hjälp när personen inte klarar själv. Målgruppen vi stöttar är barn, unga vuxna och vuxna.

Servicebostad

Servicebostad är en boendeform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. En servicebostad består av ett antal lägenheter som ligger samlade i samma eller kringliggande hus. Dygnet runt erbjuds stöd utifrån den boendes behov i den egna lägenheten av en fast personalgrupp.

Servicebostäder finns för personer med en funktionsnedsättning som är i behov av hjälp och stöd, men också klarar sig bra på egen hand. Medborgaren bor i egen lägenhet, där det även finns gemensamt kök och vardagsrum där boenden kan träffa varandra och personal som alltid finns nära till hands.

Du som personal på ett serviceboende hjälper bland annat till med omvårdnad och hygien, handla och laga mat, sköta lägenheten, planera och hjälpa den boende att komma iväg till arbetet, skolan eller daglig verksamhet.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt. Du som arbetar här hjälper bland annat till med städning, tvätt, hygien, omvårdnad, delta vid fritidsaktiviteter samt laga och handla mat.

Personalgruppen anordnar även aktiviteter som är frivilliga att delta i för de boende, vars önskemål och synpunkter ska styra så långt det är möjligt.

Barn- och ungdomsboende

Barn- och ungdomsboende finns för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som inte kan bo kvar i föräldrahemmet av olika anledningar. Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande uppväxtmiljö och med hjälp utav olika resurser skapa en så hemlik miljö som möjligt.

Du som personal på ett barn- och ungdomsboende stöttar medborgaren i vardagen med bland annat omvårdnad och hygien, vardagssysslor som handla och laga mat, sköta lägenheten, stötta vid sociala- och fritidsaktiviteter samt hjälpa den boende att komma iväg till skolan. Personalgruppen arbetar med att skapa en trygg vardag för medborgaren genom att ha tätt samarbete med skola och anhöriga.

Korttidsboende

Korttidsboende finns för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som kan få vistas här under en begränsad tid. Någon bor här en helg, en annan en vecka eller en månad. Här bor man för att få miljöombyte i vardagen eller för att ge föräldrar avlastning.

Som personal på korttidsboendet är dina arbetsuppgifter bland annat personlig omvårdnad och hygien, hjälpa till vid måltider och servera mat, tvätta kläder och städa rummen. Här är social samvaro högt prioriterat. Det kan vara promenader, bad, bio, bowling och andra aktiviteter beroende på de boendes intressen.

Film: Välkommen till en av våra gruppboenden! Länk till annan webbplats.

Sommarjobba inom funktionshinderomsorgen

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Insatsen ges i form av stöd till personer funktionsnedsättning i det dagliga livet. Personen har i de flesta fall omfattande behov av vård och stöd och kan ha fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Du arbetar i hemmiljön med personens egna resurser och behov som utgångspunkt. Du förväntas stödja och motivera personen i de delar av livet som personen har svårt att genomföra på egen hand och målet är att han eller hon ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du får ett självständigt och varierat arbete, där uppgifterna utgår från personens livssituation. Du stöttar i vardagen med saker som personlig hygien, förflyttning och kommunikation. Det kan även innebära exempelvis träning, hushållsarbete och aktiviteter tillsammans.

Sommarjobba inom funktionshinderomsorgen

Daglig verksamhet och resurs

På våra dagliga verksamheter erbjuds personer med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning. Aktiviteterna är individuellt anpassade efter förmåga, behov och intresse. Målet är att aktiviteterna ska bidra till ökad livskvalitet genom gemenskap, personlig utveckling, arbetsträning, stimulans och delaktighet i samhället.

Vi har flera verksamheter med olika yrkes- och intresseinriktningar, bland annat produktion och packarbete, dans, konst, musik, café, utegrupp, hantverk, secondhandaffär, hunddagis, träverkstad med mera.

Du som arbetar på daglig verksamhet är ett stöd för deltagarna, och instruerar och handleder dem i det dagliga arbetet.

Sommarjobba inom funktionshinderomsorgen

Äldreboende/Demensboende/korttidsboende

På ett äldreboende bor hyresgästerna i egna, mindre lägenheter. De boende är i behov av service och omvårdnad dygnet runt och personal finns därför alltid tillgänglig. Alla som bor på ett äldreboende har ett trygghetslarm.

Hyresgästerna får det stöd och hjälp de behöver inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Det finns olika inriktningar på våra äldreboenden; särskilt boende, demensboende och korttidsboende. Ett korttidsboende är en form av äldreboende under en begränsad tid. Anledningen kan vara att personen direkt efter en sjukhusvistelse behöver extra hjälp och stöttning. Det kan också gälla rehabilitering för att klara sig själv hemma eller i väntan på en permanent plats på ett äldreboende.

Dina arbetsuppgifter på ett äldreboende är personlig omvårdnad och hygien, hjälpa till vid måltider och servera mat samt sköta tvätt och städning. Social stimulans är en del av arbetet och det är viktigt hyresgäster får en meningsfull vardag. Promenader och fika är exempel på aktiviteter som de boende kanske är intresserad av.

Att arbeta på ett äldreboende är roligt om du gillar att lära känna olika personer och få ta del av deras livshistorier.

Sommarjobba inom äldreomsorgen

Äldreboende för ensamma män med missbruk

Solstickegatans äldreboende har en specialenhet med tio lägenheter för äldre män med missbruksproblem.

De personer som bor här är i behov av stöd och hjälp för att få en strukturerad vardag. Som omvårdnadspersonal gör du vardagliga insatser som dusch, tvätt och städ men den främsta uppgiften är att ge en god tillvaro med din närvaro.

För att kunna jobba här måste du ha ett B-körkort då vi dagligen åker ut med våra boende på olika ärenden och utflykter.

Sommarjobba inom äldreomsorgen

Hemtjänst

Att arbeta inom hemtjänsten är roligt och varierande. Du utför arbetsuppgifter i personers egna hem. Uppgifterna kan bestå av att ge hjälp och stöd med personlig omvårdnad och hygien, måltider, inköp av mat, tvätt och städ samt ledsagning. Social samvaro som promenader eller andra aktiviteter förekommer om du arbetar i hemtjänsten. I arbetet ingår även att åka ut på trygghetslarm.

Inom hemtjänsten finns även möjligheten att arbeta inom pooltjänst som innebär att ha hela kommunen som arbetsområde. Arbetet sker då där behovet finns.

Sommarjobba inom äldreomsorgen

Patrullen

Patrullen består av vårdbiträden och undersköterskor som ansvarar för samtliga trygghetslarm inom kommunen, cirka 3000 stycken. Patrullen svarar på trygghetslarm som kommer in, och genomför planerade besök hemma hos personer med hemtjänst och personlig assistans.

Vid de besök som sker under nätter och helger genomför patrullen vanliga omvårdnadsuppgifter och tillsyn, vi är hemtjänst nattetid. Arbetet sker för det mesta två och två (LSS kör själv och möter upp personliga assistenter ute i de enskildes hem) och det blir mycket transport med bil eftersom du arbetar i hela kommunen. B-körkort för bil med manuell växellåda är därför ett krav.

Arbetet innebär stor frihet att forma sin egen arbetsdag och självständigt arbete i samverkan med bland annat hemtjänst och distriktssköterska. Att arbeta här är spännande och utmanande – inget arbetspass är det andra likt. Arbetstiden är dag, kväll och natt.

Sommarjobba inom äldreomsorgen

Hemteam

Hemteam är en verksamhet i kommunen bestående av undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare. För att vardagen ska bli bra och fungera i bostaden efter en sjukhusvistelse planerar teamet tillsammans med medborgaren vilket stöd och vilken hjälp denne behöver. Detta görs i personens bostad, direkt efter hemkomst från sjukhuset.

Du som jobbar i hemteam utför planerad omsorg, vård och rehabilitering från och med första dagen hemma från sjukhuset. I arbetet ingår dag- kväll och helgtjänstgöring. Om det finns behov av vård och omsorg under natten kommer patrullverksamheten hjälpa till.

Ett arbete inom hemteam är utvecklande och omväxlande samt sker i nära samarbete med andra professioner som sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare.

Sommarjobba inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för äldre

På våra dagverksamheter för äldre träffas personer som är 65 år och äldre som fortfarande bor hemma, för att tillsammans med personal skapa en meningsfull dag.

I Jönköpings kommun finns det dagverksamhet med två olika inriktningar, en med inriktning för personer med demenssjukdom och en med social inriktning.

Verksamheten är till för de som är i behov av stöd, stimulans och gemenskap och aktiviteterna utformas efter besökarnas behov och förmåga. Exempel på aktiviteter förutom samvaro och fika är sång och musik, gymnastik, sällskapsspel och hantverk.

Sommarjobba inom äldreomsorgen

Kostverksamhet

Kök

I våra kök får du ett fartfyllt och aktivt arbete med arbetstider förlagda på dagtid. I kommunens kök arbetar kockar och köksbiträden. Kockarna planerar, förbereder och tillagar maten från grunden och gör även viss varubeställning. Köksbiträdena arbetar med förberedelser, packning och servering. Både kock och köksbiträde hjälper också till med disk och städ.

Arbetsuppgifterna varierar och arbetet görs efter ett rullande schema. På så sätt lär du dig alla de sysslor som förekommer i köket.

Jönköpings kommun har 20 kök med 130 medarbetare som varje dag producerar cirka 4000 portioner både till egna restauranger och till enskilda hem.

Sommarjobba som kock eller köksbiträde Länk till annan webbplats.

Biståndshandläggare

Ett flertal av socialtjänstens insatser för äldre personer är biståndsbedömda. Insatser kan till exempel vara hemtjänst, dagverksamhet, boende eller trygghetslarm. För att ansöka om en insats eller få mer information kontaktas en biståndshandläggare.

Som biståndshandläggare informerar och vägleder du hur och vilka olika insatser som finns. Du utreder också vilken insats som behövs, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning. Du ansvarar även för att följa upp besluten.

Arbetet är utvecklande och du har ofta kontakt med anhöriga, vårdgivare och andra myndigheter vilket gör att du måste känna dig bekväm med den typen av kontakter.

Sommarjobba som biståndshandläggare Länk till annan webbplats.

Enhetschef

Som enhetschef har du ansvar för helheten genom att strukturera, planera och utveckla enheten. I rollen som vikarierande enhetschef i sommar har du verksamhets-, arbetsmiljö-, ekonomi- och personalansvar och är underställd områdeschefen.

Du har tillgång till stöd och hjälp av bland annat HR-konsult, rekryteringskonsult och ekonom för att underlätta arbetet och vägledning. Vid oklarheter finns det alltid personer att rådfråga.

Att arbeta som enhetschef under sommaren innebär att du helt enkelt ser till att verksamheten fungerar och är bemannad, samt löser de problem som kan dyka upp.

Sommarjobba som enhetschef inom äldreomsorgen eller funktionshinderomsorgen Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: