Tillstånd, regler och tillsyn

En lagbok.

Här kan du som bedriver en verksamhet som regleras i lag läsa om du behöver söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till oss eller andra myndigheter.

Ibland kan det behövas flera olika tillstånd för den verksamhet du vill starta.

Om du till exempel vill starta en restaurang måste du

  • lämna in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.
  • Vill du servera alkohol? I så fall måste du ansöka om ett serveringstillstånd.
  • Vill du bygga om? I så fall måste du ansöka om ett bygglov.
  • Vill du ha servering utomhus på kommunens mark, t.ex. gågata eller trottoar? I så fall ska du kontakta tekniska kontoret.
  • Vill du hantera gasol? I så fall måste du har ett tillstånd från räddningstjänsten (enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor).

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du startar din verksamhet.

Har du frågor om tillstånd och regler, kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 036-10 50 00 så hjälper de dig rätt.

Senast granskad/publicerad: