search
Sök
menu
Meny

Tillstånd, regler och tillsyn

En lagbok.

Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter.

Ibland kan det behövas flera olika tillstånd för den verksamhet du vill starta. Om du till exempel vill starta en restaurang måste du

  • lämna in en anmälan om regristrering av livsmedelsverksamhet.
  • Vill du servera alkohol? I så fall måste du ansöka om ett serveringstillstånd.
  • Vill du bygga om? I så fall måste du ansöka om ett bygglov.
  • Vill du ha servering utomhus på kommunens mark, t.ex. gågata eller trottoar? I så fall ska du kontakta tekniska kontoret.
  • Vill du hantera gasol? I så fall måste du har ett tillstånd från räddningstjänsten (enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor).
  • Om din restaurang har utrymme för fler än 150 personer (50 om du har serveringstillstånd) måste du lämna ”skriftlig redogörelse för brandskyddet” till räddningstjänsten (enligt Lag om skydd mot olyckor).

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du startar din verksamhet.

Har du frågor om tillstånd och regler, kontakta Kontaktcenter Jönköpings kommun 036-10 50 00 så hjälper de dig rätt.