search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillstånd, regler och tillsyn

En lagbok.

Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter.

Ibland kan det behövas flera olika tillstånd för den verksamhet du vill starta.

Om du till exempel vill starta en restaurang måste du

  • lämna in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.
  • Vill du servera alkohol? I så fall måste du ansöka om ett serveringstillstånd.
  • Vill du bygga om? I så fall måste du ansöka om ett bygglov.
  • Vill du ha servering utomhus på kommunens mark, t.ex. gågata eller trottoar? I så fall ska du kontakta tekniska kontoret.
  • Vill du hantera gasol? I så fall måste du har ett tillstånd från räddningstjänsten (enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor).

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du startar din verksamhet.

Har du frågor om tillstånd och regler, kontakta Kontaktcenter Jönköpings kommun 036-10 50 00 så hjälper de dig rätt.