Använda kommunal mark, söka tillstånd

Två tjejer sitter på ett utecafé. Hus och stadsmiljö i bakgrunden.

Här kan du läsa om vad som gäller om du vill använda kommunens allmänna mark, till exempel parker, gator och torg.

På privatperson och företag behöver ansöka om tillstånd från polisen. Men hör först av dig till oss för att se om marken är ledig för en markupplåtelse.

En markupplåtelse är en tillfällig användning av kommunal mark och offentlig plats. Den ska bidra till en vacker och mer levande stad. Upplåtelser ska främja möjligheterna för engagerade privatpersoner och näringsidkare att verka i kommunen och ge goda förutsättningar för att genomföra aktiviteter.

Vanliga aktiviteter att ansöka om markupplåtelse för är till exempel uteserveringar, evenemang och tillfällig försäljning. Du kan ansöka om tillstånd att använda mark från och med ett år innan din aktivitet sker.

Gör din ansökan i god tid. Handläggningstiden hos polisen är 1-2 veckor. Under den tiden skickar polisen förfrågan till berörda instanser, bland annat till oss.

Kommunkartan - markupplåtelse

I kommunkartan visar de gula punkterna, linjerna och fyrkanterna platser där det finns tillstånd för markupplåtelse. Klicka på punkterna för att läsa mer.

Öppna kommunkartan i egen flik Länk till annan webbplats.

Så här söker du polistillstånd för att använda kommunens mark

1. Kolla om din plats är ledig och få rådgivning

Hör först av dig till oss på kommunen för att se om din plats är ledig för markupplåtelse under önskad tid. Om platsen skulle vara upptagen slipper du betala avgift för att polisen gör en förfrågan till oss. Detta gäller framförallt aktiviteter som kräver stora ytor och är mer omfattande.

Vi kan också hjälpa dig i frågor kring vilka handlingar som ska bifogas just din ansökan och om du behöver göra andra ansökningar om tillstånd för din aktivitet.

Kontakt
Anders Hult, markhandläggare
Tfn: 036-10 51 06
E-post: anders.hult@jonkoping.se 

Taxor och avgifter för hyra av stadens allmänna mark

2. Skicka din ansökan till polisen i god tid

På polisens webbplats hittar du ansökningsblanketter. Du kan välja att fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand. Handläggningstiden hos polisen är 1–2 veckor. Under vår och sommar tar det längre tid eftersom många ansökningar görs då.

Ansökan om uteservering, polisen.se Länk till annan webbplats.

Ansökan om evenemang och tillställningar, polisen.se Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillfällig försäljning, polisen.se Länk till annan webbplats.

Ansökan om byggetablering (uppställning av arbetsbod, byggställning, containers m.m. ), polisen.se Länk till annan webbplats.

Skicka ansökan till polisen via e-post eller brev. Du kan också lämna in den eller göra den på plats vid ett besök hos polisen på Vallgatan 3-5 i Jönköping.

E-post: registrator.ost@polisen.se
Adress för tillståndsansökan:
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping

3. Betala in avgift för din ansökan till polisen

När din ansökan är registrerad hos polisen skickas en faktura till den e-post eller adress du meddelat. Att ansöka om polistillstånd kostar i dagsläget 320 kronor för allmän sammankomst och 870 kronor för begagnande av offentlig plats och offentlig tillställning. Denna kostnad är oberoende av om du får tillstånd eller inte. Först när du betalat hanteras din ansökan.

4. Polisen bedömer ansökan och skickar förfrågan till berörda instanser

Polisen bedömer din ansökan och utfärdar tillståndsbeviset. Om det inte finns några hinder utifrån trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet, skickar de förfrågan till instanser som berörs. Vi på kommunen får då en fråga om hyra av marken.

Du är alltid välkommen att kontakta oss under processen för att få tips och råd kring vad du kan tänka på när du anordnar din aktivitet.

5. Du får beslut om tillstånd

Polisen meddelar om du får tillstånd att använda marken för din ansökan eller inte. Beslutet tas utifrån synpunkter och krav från andra instanser såsom kommunen och Räddningstjänsten.

Om du får tillstånd att använda marken, får du också den information du behöver från oss, för att kunna genomföra din aktivitet. Det handlar om eventuella villkor som gäller samt regler och riktlinjer från instanser som berörs.

6. Du genomför aktiviteten och får betala hyra för marken

När du genomfört din aktivitet får du betala hyra för användandet av marken till kommunen. Kostnaden beror på typ av användning och verksamhet. Detta är alltså utöver kostnaden för ansökan till polisen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss under pågående uthyrning om du har frågor.

Taxor och avgifter för hyra av stadens allmänna mark

Ansökan om tillstånd som inte går via polisen

För nedan aktiviteter krävs andra tillstånd. Läs under respektive aktivitet hur du går tillväga.

Ansökan om försäljning från foodtrucks

För foodtrucks han vi en speciell form av nyttoparkeringstillstånd som är möjliga att söka. Ansökan görs direkt till kommunen.

Nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks

Arbete på vägar utanför detaljplan

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför detaljplan ska du istället ansöka om tillstånd enligt väglagen hos Trafikverket.

Ansökan om tillstånd hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: