search
Sök
menu
Meny
Sök

Hyr plats för försäljning av mat och dryck på Vätterstranden

Vätterstranden, Jönköping.

Under sommarperioden, juni-augusti 2021, upplåter kommunen en mindre yta på Vätterstranden för caféverksamhet eller enklare matförsäljning för avhämtning.

Vätterstranden

Vätterstranden är en attraktiv strand mitt i centrala Jönköping. Vätterstranden har en flera kilometer lång sandstrand och stora gräsytor som är lämpade för solbad och aktiviteter. Här finns även en streetbasketplan och flera beachvolleyplaner. Runt detta område rör sig mycket folk sommartid och kommunen vill för sommarperioden öka serviceutbudet.

Vill du hyra plats för försäljning av mat och dryck på Vätterstranden?

Kommunen avser upplåta en mindre yta på Vätterstranden, söder om volleybollplanerna, för café och enklare matförsäljning för avhämtning under juni-augusti.

Kommunen bjuder in intresserade aktörer att lämna in förslag för nyttjande av offentlig plats för service.

Du står för byggnad, el samt polistillstånd och betalar en avgift för markupplåtelsen till kommunen. Du får även själv söka eventuellt tillstånd för livsmedelshantering, men kommer få en stor möjlighet att möta en bred kundgrupp på en mycket attraktiv plats i Jönköping.

Så här lämnar du förslag:

Beskriv ditt förslag till verksamhetskoncept i korta drag och bifoga bild/ skiss över försäljningsställe i din intresseanmälan.

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt att utifrån inlämnade förslag med beskrivning av koncept och gestaltning välja aktör direkt. Taxa utgår enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Skicka din intresseanmälan senast den 19 maj till markupplatelse@jonkoping.se

För frågor kontakta markupplåtare Anders Hult, 036-10 51 06.

Läs mer om tillstånd, regler och tillsyn

Kartbild över Vätterstranden.

Kartbild över Vätterstranden, försäljningsplatsen är utmärkt i gult.

Kontakt

Anders Hult, markupplåtare

Tfn: 036-10 51 06

E-post: anders.hult@jonkoping.se