search
Sök
menu
Meny

Klagomål gällande livsmedelsverksamhet

I formuläret kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret om klagomål på livsmedelsverksamhet

Anmälan kan lämnas anonymt, men det är en fördel för oss om vi kan kontakta dig för att kunna göra en fullständig utredning. De kontaktuppgifter du lämnar blir behandlade enligt gällande regler för GDPR och när ärendet är slutbehandlat raderas uppgifterna i vårt datasystem.

Så här gör du för att anmäla

För att vi ska kunna göra en bra utredning är det viktigt att formuläret fylls i så noggrant som möjligt.
Frågor märkta med * är obligatoriskt att svara på.

Kontakt

Livsmedelsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 23 93