search
Sök
menu
Meny
Sök

Kundtoalett i livsmedelslokaler

Här hittar du riktlinjer för antal kundtoaletter i anslutning till serveringslokaler som Miljö- och hälsoskyddsnämnden har antagit.

Det saknas stöd i livsmedelslagstiftningen för hur många kundtoaletter som ska krävas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför antagit riktlinjer för antal kundtoaletter i anslutning till serveringslokaler.

Det är med stöd av miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) som krav kan ställas på toaletter i serveringslokaler. I 35 § står följande: Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet.

Vad som menas med tillräckligt antal bedöms från fall till fall.