Livsmedelshygien

En kallskänka lägger sallad i skålar.

Varje år drabbas uppskattningsvis 500 000 människor av matförgiftningar i Sverige. De flesta av dessa kan förebyggas med god livsmedelshygien.

Viktigt att tänka på och iaktta vid livsmedelshantering

 • Använd skyddskläder inklusive hårskydd vid arbete med oförpackade livsmedel.
 • Livsmedel bör beröras så lite som möjligt med händerna. Lämpliga redskap bör användas.
 • De flesta kunderna reagerar negativt om livsmedel och pengar hanteras utan att personalen tvättar händerna emellan.
 • Smycken och klocka får inte bäras om de kan komma i beröring med oförpackade livsmedel eller om de kan utgöra en hygienisk risk. Tänk på att inte heller använda lösnaglar eller nagellack.
 • Engångshandskar kan invagga bäraren i en falsk trygghet. Det är viktigt att vid användning byta handskarna ofta och minst var 20:e minut eller mellan olika arbetsmoment. Användning av handskar ersätter inte en god handhygien och tvätt av händerna.
 • Oförpackade produkter bör inte förvaras utan varuskydd.
 • Placera inte blommor och annat som kan utgöra risk ovanför där oförpackade livsmedel hanteras.
 • Tänk på att inte röra mun, öron, hår, näsa och andra delar av kroppen och därefter ta i oförpackade livsmedel utan att tvätta händerna.

Att tänka på för livsmedelsföretagaren

 • Finns det rutiner för personlig hygien som all personal känner till?
 • Har alla anställda tillräcklig kunskap vad det gäller person- och livsmedelshygien?
 • Finns det tillräckligt med ändamålsenliga skyddskläder (inklusive hårskydd) för personalen? Finns handskar och särskilda plåster som kan användas vid sår på händerna?
 • Finns rutin för hur man ska agera när personal kommer hem från utlandsresa, har infekterade sår eller annan typ av sjukdom? Bakterier som finns i infekterade sår, vid magproblem och vid luftvägsinfektioner kan överföras till maten och där orsaka matförgiftning hos den som äter denna.
 • Har personalen tillgång till omklädningsrum där arbetskläder kan separeras ifrån privata kläder och sker omklädning på arbetsplatsen?
 • Finns det lämpligt placerade handtvättställ med tvål och engångspappershanddukar.
 • Är personaltoaletten ren och endast till för personalen? Finns det flytande tvål och engångspappershanddukar vid handtvättstället?

Anmäl en matförgiftning

Klagomål livsmedelsverksamhet