search
Sök
menu
Meny

Starta eller ta över livsmedelsverksamhet

En kock förpackar livsmedel i ett kök.

Om du vill starta eller ta över en verksamhet med livsmedelshantering, måste du lämna in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Anmälan ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten drar igång.

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att känna till och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på t.ex. egenkontroll, utrustning, lokaler och utrymmen.

En registrering av en livsmedelsverksamhet är knuten till livsmedelsföretagaren och till den typ av verksamhet som denne har i just den anläggningen. Detta innebär att ingen kan ta över någon annan företagares verksamhet i samma anläggning utan att anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret först.  

En registrering upphör alltså vid ägarbyte och om företagaren väljer att flytta sin verksamhet till nya lokaler. Det är den nye ägarens ansvar att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret och lämna in anmälan om registrering. Livsmedelslagstiftningen säger att om den nye ägaren inte lämnar in en anmälan, ska miljö- och hälsoskydds-kontoret åtalsanmäla den nya ägaren.

Vem är livsmedelsföretagare?

Verksamheten ska ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation för att betraktas som livsmedelsföretag. Med viss kontinuitet menas t.ex. en viss regelbundenhet och att det inte är fråga om tillfälligheter. Flera faktorer spelar in i bedömningen av viss organisation, t.ex. att vissa utrymmen i ordningställts, livsmedelshanteringen har en viss omfattning i mängd eller antal konsumenter eller att det finns personal.

Läs mer!

Vi har tagit fram några foldrar med information till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet.