search
Sök
menu
Meny

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger.

Det gäller även verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare utan att påverka livsmedlets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning. Exempel på sådana verksamheter är distributionscentraler och grossister.

En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla:

  • Livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
  • I förekommande fall uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill ha anläggningen registrerad.

En verksamhet får påbörjas tidigast 2 veckor efter att anmälan kommit in till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Anmälan via blankett eller formulär

Anmälan kan du göra med hjälp av en blankett eller formuläret/ e-blanketten.