search
Sök
menu
Meny
Sök

Godkännande av livsmedelsanläggning

Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levererar produkterna till andra
livsmedelsföretag har krav på godkännande.

Tidigare fanns regelverket i förordning (EG) nr 853/2004. Förordningen är ändrad och finns i en konsoliderad version som innehåller ändringar till och med kommissionens förordning (EU) 2017/1981. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du är osäker på om din verksamhet ska godkännas. En ansökan om godkännande av en anläggning ska innehålla:

  • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. En ansökan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

Livsmedelsföretagaren ska lämna de kompletterande uppgifter som miljö- och hälsoskyddskontoret begär.

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.