Livsmedelsanläggning, anmälan och registrering

Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger.

Det gäller även verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare utan att påverka livsmedlets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning. Exempel på sådana verksamheter är distributionscentraler och grossister.

En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla:

  • Livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
    Anmälan får endast göras av behörig firmatecknare.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
  • I förekommande fall uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill ha anläggningen registrerad.

En verksamhet får påbörjas tidigast 2 veckor efter att anmälan kommit in till miljö- och hälsoskyddskontoret. Vid sen anmälan kommer ett beslut om sanktionsavgift att riktas mot verksamheten.

Kostnad

Vi tar ut en avgift vid registrering. Registreringsavgiften är 2 278 kr.

Anmälan via e-tjänst eller blankett

Anmälan gör du via e-tjänsten. Om du hellre vill använda blankett kan du höra av dig till kontaktcenter, telefon 036-10 50 00. Du kan även ladda ner den här i pdf format.

Senast granskad/publicerad: