search
Sök
menu
Meny

Mobil anläggning (livsmedelsverksamhet)

Försäljning av korv med mera från en husvagn.

Med mobil anläggning menas verksamhet som måste förflytta sig för att nå sin kundkrets. Det kan röra sig om försäljning från en bil, husvagn eller food truck.

Vanligtvis krävs att verksamheten har en baslokal där rengöring, diskning, lagerhållning m.m. ska ske. Innan verksamheten kan starta måste anläggningen registreras. Det är i den kommun där verksamheten i huvudsak kommer att bedrivas som registrering av anläggningen ska ske.

Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning (foodtruck) ska vid kontroll kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har registrerats. Dokumentet med bekräftelse på registrering ska alltid kunna visas upp vid kontroll.

Foldrarna "Hantering av livsmedel i en mobil anläggning/food truck" och "Food and safety for catering unit and food truck" är under omarbetning.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

pdf: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningöppnas i nytt fönster (pdf, 464 kB)